Menu

Η Αποδυνάμωση του Δολαρίου και τα Ψηφιακά Νομίσματα Κεντρικής Τράπεζας (CBDC)

 

Με αφορμή την επιδημία του 2019 η παγκόσμια οικονομία οδηγείται σε’ ένα νομισματικό μοντέλο με επίκεντρο τη χρήση ψηφιακών νομισμάτων κεντρικής τράπεζας (CBDC).

Ένα Νέο Νομισματικό Σύστημα

Γιατί όμως παρουσιάστηκε η ανάγκη για ένα νέο νομισματικό σύστημα; Γιατί το παρόν νομισματικό σύστημα με επίκεντρο το Αμερικάνικο δολάριο παρουσίασε πρόβλημα; Σε αυτά τα ερωτήματα και σε άλλα θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε παρουσιάζοντας το Δίλημμα του Triffin.

 

Η Χρήση Ψηφιακών Νομισμάτων Κεντρικής Τράπεζας (CBDC)

Το CBDC είναι τα αρχικά του Central Bank Digital Currency και αναφέρεται σ’ ένα ψηφιακό νόμισμα που εκδίδει μια κεντρική τράπεζα. Το νέο αυτό ψηφιακό νόμισμα θα συνδέεται μ' ένα υφιστάμενο νόμισμα, όπως είναι το δολάριο και το ευρώ, με σταθερή σχέση ανταλλαγής στο 1 ψηφιακό νόμισμα για 1 παλαιό ευρώ. Το CBDC βασίζεται στην τεχνολογία blockchain, όπως και τα κρυπτονομίσματα, και αποτελεί ‘έξυπνο’ χρήμα.

Read more: Τα Ψηφιακά Νομίσματα Κεντρικής Τράπεζας (CBDC) και το Δίλημμα του Triffin

Η Μακροοικονομική Θεωρία Modern Monetary Theory

Το μακροικονομικό μοντέλο Modern Monetary Theory (MMT) προτείνει ότι οι χώρες που ελέγχουν σημαντικά αποθεματικά νομίσματα (π.χ. Δολάριο ΗΠΑ) μπορούν να δανειστούν και να ξοδέψουν όσο χρήμα χρειάζονται ώστε να επιτύχουν οικονομική ανάπτυξη και πλήρη απασχόληση. Αργότερα δε, μπορούν να εκδώσουν ακόμα περισσότερο νόμισμα για να εξοφλήσουν το χρέος τους.

Η σύγχρονη νομισματική θεωρία (MMT) αποτελεί μια εναλλακτική της παραδοσιακής μακροοικονομικής θεωρίας και προτείνει ότι δεν υπάρχει όριο στην ποσότητα χρημάτων που μπορεί να δημιουργηθεί από μια κεντρική τράπεζα. Το μόνο όριο προέρχεται από τον αντίκτυπο του πληθωρισμού.

□ Υψηλότερη ανεργία → Η κυβέρνηση δανείζεται και ξοδεύει περισσότερα χρήματα

□ Αποπληρωμή χρέους → Η κεντρική τράπεζα εκδίδει νέο χρήμα

Τελικά, η παραπάνω κατάσταση δημιουργεί πληθωρισμό. Σε αυτό το σημείο, η κυβέρνηση αυξάνει τους φόρους προκειμένου να περιορίσει την κατανάλωση και να ελέγξει τον πληθωρισμό.

□ Ο πληθωρισμός αυξάνεται δυσμενώς → Αύξηση του επιπέδου της εγχώριας φορολογίας

Read more: Modern Monetary Theory (MMT)

 

Το FxStreet.gr σε μια προσπάθεια να κάνει πιο κατανοητό τον κόσμο των επενδύσεων και των αγορών στο ευρύ επενδυτικό κοινό, ξεκινά μια προσπάθεια συγκέντρωσης και καταχώρισης των σημαντικότερων επενδυτικών και γενικότερα χρηματoοικονομικών όρων. Στο επενδυτικό λεξικό θα μπορείτε να βρείτε ορισμούς και πληροφορίες για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορά τις επενδύσεις, και γενικότερα τις διεθνείς αγορές. Επίσης θα βρίσκονται όροι που αφορούν τις τράπεζες, το Ελληνικό χρηματιστήριο, αλλά και πιο σύνθετες αγορές και χρηματοοικονομικά προϊόντα. Κάθε ορισμός του επενδυτικού λεξικού θα συνοδεύεται από την μετάφραση στην Αγγλική αλλά και από σχετικές συνδέσεις από αντίστοιχα θέματα του FxStreet.gr και άλλων σχετικών ιστοχώρων.

Read more: Ευρετήριο Επενδυτικού Λεξικού

 

Παρουσιάζεται μια σειρά από σημαντικούς δείκτες που απορρεόυν από τον ισολογισμό μιας επιχείρησης.

Δείκτες Αποδοτικότητας (Γενικά)

Οι δείκτες αποδοτικότητας μετρούν την ικανότητα μιας επιχείρησης να επιτυγχάνει κέρδος και περιλαμβάνουν:

  • Περιθώριο κέρδους = Καθαρό εισόδημα (κέρδος) / Καθαρές πωλήσεις
  • Απόδοση Ενεργητικού = Καθαρό εισόδημα / Συνολικό Ενεργητικό
  • Απόδοση κοινών μετοχών = Καθαρό εισόδημα / Ίδια κεφάλαια

Read more: Δείκτες Ισολογισμού

 

Χρηματιστηριακή Αξία μιας Εταιρείας (market capitalization)

Η χρηματιστηριακή αξία μια εταιρείας (ή αλλιώς κεφαλοποίηση) υπολογίζεται ως το γινόμενο του συνολικού αριθμού των μετοχών μιας εταιρείας επί της τρέχουσας χρηματιστηριακής της τιμής. Αντιπροσωπεύει το συνολικό τίμημα που θα πλήρωνε κάποιος αν αγόραζε το σύνολο των μετοχών μιας εταιρείας στην τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή.

Read more: Κεφαλοποίηση ή Χρηματιστηριακή Αξία

 

Μέρισμα, περιλαμβάνονται οι όροι:

  • Μέρισμα (Γενικά)
  • Μέρισμα Καθαρό
  • Μέρισμα Μικτό
  • Μέρισμα υπό την μορφή Δωρεάν Μετοχών

Read more: Τι σημαίνει ο όρος Μέρισμα

 

Τι σημαίνει o όρος Δικαίωμα προτίμησης και Δικαίωμα Παλαιών Μετόχων

Ορισμός: Τι σημαίνει o όρος Δικαίωμα προτίμησης

Μετάφραση στα Αγγλικά: Pre-Emption Right

Ονομάζεται το δικαίωμα προτίμησης που έχουν οι παλαιοί μέτοχοι σε μια αύξηση κεφαλαίου. Το δικαίωμα προτίμησης προβλέπεται στο καταστατικό και επιτρέπει στους παλαιούς μετόχους να εγγράφονται σε μια αύξηση κεφαλαίου κατά προτεραιότητα σε σχέση με οποιοδήποτε τρίτο.

Read more: Δικαίωμα Προτίμησης και Δικαίωμα Παλαιών Μετόχων

 

Ορισμός: Τι είναι το σύστημα Bretton Woods 1944-1971 (Μπρέτον Γουντς)

Tο 1933 σε μια διάσκεψη στο Λονδίνο προτάθηκε ένα νέο παγκόσμιο νομισματικό σύστημα που αργότερα καθιερώθηκε ως το σύστημα Μπρέτον Γουντς. Αργότερα, το 1944, το σύστημα σταθερών ισοτιμιών του Μπρέτον Γουντς καθιερώθηκε επίσημα.

Το σύστημα προσδιόριζε σταθερές ισοτιμίες μεταξύ των νομισμάτων 44 χωρών θέτοντας ως κεντρική ισοτιμία του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος το Αμερικάνικο Δολάριο και συνδέοντας το με τον χρυσό σε σταθερή αναλογία $35US ανά μια ουγκιά χρυσού.

Read more: Το σύστημα Bretton Woods 1944-1971 (Μπρέτον Γουντς)

Στο FxStreet.gr μπορείτε να βρείτε μια ποικιλία συστημάτων Forex Trading..

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Go to top