Menu

FOREX TRADING ORDERSΟΙ ΤΥΠΟΙ ΕΝΤΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ (FOREX TRADING ORDERS)

Η γνώση στη τοποθέτηση εντολών (Trading Orders) είναι απαραίτητη για όλους τους βραχυπρόθεσμους επενδυτές, και ειδικά για τους Forex traders. Κάθε εντολή για το άνοιγμα μιας θέσης πρέπει να προσανατολισμένη όχι μόνο σε μεμονωμένους επενδυτικούς στόχους και στρατηγικές, αλλά και στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Ασταθείς συνθήκες της αγοράς

Οι ασταθείς συνθήκες της αγοράς απαιτούν την εφαρμογή κλίμακας στο άνοιγμα μιας θέσης. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο επενδυτής πρέπει να εισέρχεται σταδιακά στην αγορά, ξεκινώντας να χτίζει την θέση του σιγά σιγά. Αν για παράδειγμα κάποιος επενδυτής θέλει να ανοίξει μια θέση 5 lots σε κάποια αγορά που κινείται με μεγάλη νευρικότητα, τότε ξεκινά ανοίγοντας μια θέση 1 lot. Αν νιώσει πιο σίγουρος, ανοίγει ακόμα 1 lot, και όταν και μόνο νιώσει εντελώς σίγουρος, αγοράζει τα υπόλοιπα 3 lot.

Ποσοστό Μόχλευσης Κεφαλαίου

Επιπλέον, μια θέση πρέπει να είναι σε συμφωνία με το ποσοστό μόχλευσης κεφαλαίου που βελτιστοποιεί κάθε επένδυση. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να γίνεται χρήση υπερβολικής μόχλευσης, ειδικά σε ασταθείς αγορές με μεγάλη μεταβλητότητα. Η μεγάλη μόχλευση αναγκάζει τους επενδυτές να τοποθετούν μια stop-loss εντολή σε κοντινά επίπεδα. Ενώ οι αγορές με μεγάλη μεταβλητότητα απαιτούν την τοποθέτηση μιας ευρείας εντολής stop-loss.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω

Αθροιστικά, αυτοί είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν τη τοποθέτηση εντολών εκτέλεσης (Trading Orders):

◙ Ατομικοί στόχοι και επενδυτική στρατηγική (trading strategy)

◙ Ανώτατη επιθυμητή έκθεση σε κίνδυνο (trading risk)

◙ Επιθυμητή μόχλευση κεφαλαίου (capital leverage)

◙ Επιθυμητός λόγος Κέρδη/Ζημίες (Reward/Risk ratio)

◙ Γενικές συνθήκες της αγοράς

◙ Τεχνική ανάλυση (Η ύπαρξη κάποιου σημαντικού επιπέδου Support / Resistance, Γραμμές τάσης, Σημεία Pivot)

 

100% Withdrawable Cash Bonus -Up to ,000

 

Οι Τύποι Εντολών Εκτέλεσης (Forex Trading Orders)

Οι εντολές εκτέλεσης χωρίζονται σε δύο γενικές κατηγορίες:

(α) Market Orders (εκτελούνται άμεσα στην καλύτερη δυνατή τιμή της αγοράς)

(β) Pending Orders (εκτελούνται βάσει των ειδικών συνθηκών που ορίζει ο επενδυτής)

Αναλυτικά, αυτές είναι οι πιο σημαντικές εντολές στην αγορά συναλλάγματος (Forex Trading Orders):

 

(1) Εντολή Market

Οι εντολές market εκτελούνται στην καλύτερη τρέχουσα τιμή της αγοράς, που είναι διαθέσιμη. Αυτός ο τύπος εντολής μπορεί να αποδειχθεί πολύ επικίνδυνος σε ασταθείς αγορές αλλά και σε αγορές με πολύ μικρό συναλλακτικό βάθος. Η αγορά συναλλάγματος φυσικά δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία, καθώς προσφέρει ιδιαίτερα μεγάλο συναλλακτικό βάθος, ειδικά σε ότι αφορά τα σημαντικά ζεύγη ισοτιμιών: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, EURGBP, EURCHF, USDCAD, AUDUSD, και NZDUSD.

Σημειώνεται οτι οι βραχυπρόθεσμοι επενδυτές, και ειδικά οι News-Traders, πρέπει να προτιμούν μεσίτες της αγοράς Forex που προσφέρουν την ελάχιστη δυνατή καθυστέρηση στην εκτέλεση συναλλαγών (execution delays).

 

(2) Εντολή Stop-Loss

Μια εντολή stop-loss προστατεύει το κεφάλαιό σας περιορίζοντας την πιθανή απώλεια κάθε μεμονωμένης συναλλαγής. Για παράδειγμα, εάν σημαντικές ειδήσεις πρόκειται να βγουν από την Αμερικάνικη FED και έχετε ανοίξει μια Long θέση στο EURUSD, μπορείτε να περιορίσετε τον αντίκτυπο των ειδήσεων στις συναλλαγές σας, προσθέτοντας μια εντολή stop-loss. Για την ακρίβεια, μια εντολή stop-loss είναι παντα απαραίτητη για όσους χρησιμοποιούν μόχλευση κεφαλαίων άνω του 3:1.

Αυτές είναι μερικές γενικές οδηγίες για την ορθή χρήση μιας εντολής stop-loss:

■ Μην τοποθετείτε μια εντολή stop-loss πολύ κοντά στα τρέχοντα επίπεδα τιμών, ειδικά σε ασταθείς αγορές

■ Τοποθετήστε μια εντολή stop-loss πάντα κάτω από μια σημαντική υποστήριξη (key support level) όταν είστε Long, και πάντα άνω μιας μείζονος αντίστασης (key resistance level) όταν είστε Short

■ Τοποθετήστε μια εντολή stop-loss με σεβασμό στις σημαντικές γραμμές τάσης (key trendlines) οποιασδήποτε κίνησης

■ Τοποθετήστε μια εντολή stop-loss με σεβασμό στα σημαντικότερα σημεία περιστροφής (Pivot Points) καθώς η τάση της αγοράς αντιστρέφεται βραχυχρόνια όταν προσεγγίσει ένα σημαντικό Pivot Point

 

(3) Εντολή Trailing-Stop

Μια εντολή Trailing-Stop λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως μια απλή εντολή Stop-Loss, δηλαδή περιορίζει το ρίσκο σας στην αγορά. Η διαφορά βρίσκεται στο ότι μια εντολή Trailing-Stop είναι μια συνεχώς μεταβαλλόμενη εντολή ανάλογα με τις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς.

Μια εντολή Trailing-Stop θα κλείσει αυτόματα μια θέση, εάν η τιμή κινηθεί αρνητικά σε μια προκαθορισμένη απόσταση. Για παράδειγμα, μπορείτε να τοποθετήσετε μια εντολή Trailing-Stop για ένα επίπεδο 21-pip. Αυτό σημαίνει ότι εάν η αγορά κινηθεί δυσμενώς σε μια απόσταση 21 pips, η θέση σας θα κλείσει αυτόματα. Αν κερδίζεται δηλαδή 500 pip σε μια θέση και η αγορά κινηθεί αντίθετα 21 pip, τότε η θέση σας θα κλείσει με κέρδος τουλάχιστον 479 pip.

Η εντολή Trailing-Stop είναι ιδιαίτερα σημαντική για τους επενδυτές που θέλουν να ακολουθήσουν μια ισχυρή τάση με απεριόριστες δυνατότητες κέρδους αλλά συνάμα και με περιορισμένες πιθανότητες απώλειας τους κέρδους τους. Πολύ χρήσιμη εντολή, ειδικά για τους News-traders.

 

(4) Εντολή Take-Profit

Η εντολή Take-Profit είναι μια εντολή που κλείνει μια θέση μ’ ένα προκαθορισμένο κέρδος. Εάν ένα ζεύγος Forex φτάσει σε μια προκαθορισμένη ισοτιμία, τότε η εντολή Take-Profit θα κλείσει αυτόματα την θέση. Θα πρέπει να τοποθετήσετε μια εντολή Take-Profit με σύνεση και να πάντα σύμφωνα με τις ειδικές συνθήκες της αγοράς.

 

100% Withdrawable Cash Bonus -Up to ,000

 

(5) Εντολή Good-Till-Canceled (GTC)

Η εντολή GTC είναι μια τυπική εντολή που παραμένει στην αγορά μέχρι να εκτελεστεί ή μέχρι να ακυρωθεί από τον επενδυτή.

 

(6) Εντολή Good for the Day (GFD)

Μια εντολή GFD παραμένει ενεργή στην αγορά μέχρι το τέλος της ημέρας διαπραγμάτευσης. Είτε εκτελείτε εντός της ημέρας διαπραγμάτευσης είτε, ακυρώνεται στο τέλος της ημέρας. Σημειώνεται ότι η αγορά συναλλάγματος λειτουργεί 24/5 και συνεπώς το τέλος της ημέρας καθορίζεται από τον διακομηστή (Time Server) του κάθε μεσίτη (Forex Broker).

 

(7) Εντολή One-Cancels-the-Other (OCO)

Η εντολή OCO αποτελείται από πολλαπλές εντολές διαπραγμάτευσης. Λειτουργεί ουσιαστικά ως ένα μείγμα εντολών και μπορεί να περιλαμβάνει δύο εντολές εισόδου και δύο εντολές stop-loss.

Όταν μία από αυτές τις δύο εντολές εισόδου εκτελείται τότε η άλλη εντολή ακυρώνεται αυτομάτως. Συνεπώς η εκτέλεση μιας εντολής ακυρώνει την τοποθέτηση της άλλης.

 

(8) Εντολή One-Triggers-the-Other (OTO)

Η εντολή OTO είναι το ακριβώς αντίθετο από την εντολή OCO. Μπορείτε να τοποθετήσετε πάλι ένα μείγμα εντολών με δύο εντολές εισόδου και δύο εντολές stop-loss.

Όταν μία από αυτές τις δύο εντολές εισόδου εκτελείται τότε και η άλλη εντολή εκτελείται αυτομάτως. Συνεπώς είτε εκτελούνται και οι δύο εντολές, είτε καμία από τις δύο.

 

Οι τύποι εντολών στην Αγορά Συναλλάγματος (Forex Trading Orders)

FxStreet.gr (c)

Απαγορεύεται η ολική ή μερική αναδημοσίευση του άρθρου

 

Pin It

Στο FxStreet.gr μπορείτε να βρείτε μια ποικιλία συστημάτων Forex Trading..

ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

Διαχείριση Χαρτοφυλακίου στο FxStreet.gr..

Συνδυάζοντας τον κίνδυνο και την απόδοση σε μια ενιαία αξία, οι επενδυτές μπορούν εύκολα να συγκρίνουν την πραγματική απόδοση διαφορετικών χαρτοφυλακίων..

(+) Γενικές πληροφορίες για την Διαχείριση Χαρτοφυλακίου

(1) Δείκτης Sharpe (για όλα τα χαρτοφυλάκια)

(2) Δείκτης Sortino (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(3) Treynor Measure ή Traynor Ratio (καλά-διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια)

(4) Jensen Measure ή Jensen Alpha (καλά-διαφοροποιημένα χαρτοφυλάκια)

(5) Δείκτης Calmar (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(6) Δείκτης MAR (χαρτοφυλάκια χαμηλού-ρίσκου)

(7) Δείκτης Omega (για σύνθετα χαρτοφυλάκια)

(8) Information Ratio (για σύνθετα χαρτοφυλάκια)

Go to top