Δείκτης CVD και Όγκος Συναλλαγών

Δείκτης CVD (Cumulative Volume Delta)

O CVD είναι ένας ισχυρός και πολύ χρήσιμος δείκτης όγκου συναλλαγών που μπορεί να υποδείξει την αλλαγή της τάσης μιας χρηματιστηριακής αξίας. Μπορείτε να συνδυάσετε τις ενδείξεις του CVD με άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης ώστε να επιβεβαιώσετε τεχνικά σήματα και κινήσεις σας στην αγορά.

O CVD είναι ένας ισχυρός και πολύ χρήσιμος δείκτης όγκου συναλλαγών που μπορεί να υποδείξει την αλλαγή της τάσης μιας χρηματιστηριακής αξίας.

Συνοπτικά ο CVD:

Χρήση: σήματα αγορών/πωλήσεων και επιβεβαίωση των σημάτων άλλων δεικτών

Χρονοδιάγραμμα: συνιστάται η χρήση διαγραμμάτων άνω της μιας ώρας (H1)

Αλγόριθμος: πολλαπλασιάζει τον όγκο συναλλαγών επί τη δύναμη των αγοραστών/πωλητών. Στη συνέχεια συσσωρεύει τα αποτελέσματα για μια συγκεκριμένη περίοδο που προσδιορίζει ο χρήστης

Δείκτης MACD

Δείκτης MACD (Moving Average Convergence Divergence)

O MACD αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση της κυρίαρχης τάσης σε μια αγορά. Η ονομασία MACD προέρχεται από το ακρωνύμιο ‘Moving Average Convergence Divergence’, κάτι που μεταφράζεται ως κινητός μέσος όρος σύγκλισης-απόκλισης. Σημειώνεται ότι ο δείκτης δημιουργήθηκε από τον Gerald Appel στα τέλη της δεκαετίας του 1970.

O MACD αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση της κυρίαρχης τάσης σε μια αγορά.

Εισαγωγή στον Σημαντικό Τεχνικό Δείκτη MACD

Ο MACD ανήκει στην κατηγορία των ταλαντωτών (oscillators) περιλαμβάνοντας δύο γραμμές (Γραμμή MACD & Γραμμή Σήματος) και ένα ιστόγραμμα ράβδων στη μέση. Το ιστόγραμμα υπολογίζεται αφαιρώντας τη γραμμή σήματος από τη γραμμή MACD. 

Δείκτης ADX

Αξιολογώντας την τάση της αγοράς μέσω της χρήσης του δείκτη ADX


Ο δείκτης ADX (Average Directional Index) δημιουργήθηκε από τον J. Welles Wilder το 1978 ως ένα εργαλείο προσδιορισμού και αξιολόγησης της τάσης των τιμών.

Ο δείκτης ADX (Average Directional Index) δημιουργήθηκε από τον J. Welles Wilder το 1978 ως ένα εργαλείο προσδιορισμού και αξιολόγησης της τάσης των τιμών.

Ο ADX ή αλλιώς στα ελληνικά Μέσος Κατευθυντικός Δείκτης είναι ένα εργαλείο της τεχνικής ανάλυσης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση της δυναμικής μιας τάσης των τιμών αλλά και για την αναγνώριση μίας πιθανής κορύφωσης της αγοράς.