Δείκτης CVD και Όγκος Συναλλαγών

Δείκτης CVD (Cumulative Volume Delta)

O CVD είναι ένας ισχυρός και πολύ χρήσιμος δείκτης όγκου συναλλαγών που μπορεί να υποδείξει την αλλαγή της τάσης μιας χρηματιστηριακής αξίας. Μπορείτε να συνδυάσετε τις ενδείξεις του CVD με άλλα εργαλεία τεχνικής ανάλυσης ώστε να επιβεβαιώσετε τεχνικά σήματα και κινήσεις σας στην αγορά.

O CVD είναι ένας ισχυρός και πολύ χρήσιμος δείκτης όγκου συναλλαγών που μπορεί να υποδείξει την αλλαγή της τάσης μιας χρηματιστηριακής αξίας.

Συνοπτικά ο CVD:

Χρήση: σήματα αγορών/πωλήσεων και επιβεβαίωση των σημάτων άλλων δεικτών

Χρονοδιάγραμμα: συνιστάται η χρήση διαγραμμάτων άνω της μιας ώρας (H1)

Αλγόριθμος: πολλαπλασιάζει τον όγκο συναλλαγών επί τη δύναμη των αγοραστών/πωλητών. Στη συνέχεια συσσωρεύει τα αποτελέσματα για μια συγκεκριμένη περίοδο που προσδιορίζει ο χρήστης

 

Η Σημασία και η Προβλεπτική Ικανότητα του Όγκου Συναλλαγών

Ο όγκος συναλλαγών είναι μια βασική πληροφορία που συνήθως υποτιμάται από τους περισσότερους traders. Σε γενικές γραμμές, η τιμή μιας χρηματιστηριακής αξίας και ο όγκος συναλλαγών της πρέπει να κινούνται σε τέλεια αρμονία. Οποιαδήποτε απόκλιση μεταξύ της τάσης της τιμής και του όγκου συναλλαγών μπορεί να αποτελέσει μια πρώιμη ένδειξη απρόβλεπτων συνθηκών στην αγορά.

Παράδειγμα:

Για παράδειγμα, μια αντιστροφή της μακροπρόθεσμης τάσης μιας χρηματιστηριακής αξίας θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από έναν σημαντικό όγκο συναλλαγών. Εάν μια αντιστροφή της μακροπρόθεσμης τάσης δεν επιβεβαιωθεί από έναν σημαντικό όγκο, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα διαρκέσει. Συνεπώς, η αγορά πιθανότατα θα βρίσκεται σε φάση επανασυσσώρευσης και συνέχισης της τάσης, και όχι σε φάση διανομής και αντιστροφής της τάσης.

Επιπρόσθετα, η διάσπαση ενός σημαντικότατου σημείου στήριξης/αντίστασης θα πρέπει επίσης να επιβεβαιωθεί από έναν σημαντικά αυξημένο όγκο συναλλαγών.

 

 

Τι μας έμαθε ο Wyckoff

Ο σοφός Αμερικάνος αναλυτής Richard Wyckoff υποστήριξε ότι εάν η δράση της τιμής και ο όγκος συναλλαγών βρίσκονται σε τέλεια αρμονία, υπάρχει μια ήδη καθιερωμένη τάση τιμών και μια μεγάλη πιθανότητα αυτή η τάση να συνεχιστεί. Ωστόσο, εάν η τιμή και ο όγκος συναλλαγών βρίσκονται σε μια τυχαία κατάσταση, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα η τάση να σταματήσει προσωρινά ή ακόμα και να αντιστραφεί μόνιμα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο όγκος συναλλαγών έχει μεγάλη σημασία και οι δείκτες που βασίζονται στον όγκο, όπως ο CVD, μπορούν να αποδειχθούν χρήσιμοι για την επιβεβαίωση οποιουδήποτε σήματος στην αγορά.

» Η Μέθοδος του Wyckoff

 

Πως Λειτουργεί ο Δείκτης Όγκου (CVD)

Υπάρχουν διάφορες εκδόσεις του CVD που μπορείτε να βρείτε στο διαδίκτυο, σε κάθε περίπτωση, επικεντρωθείτε στις πράσινες/κόκκινες ράβδους στη μέση.

Πως δουλεύει ο αλγόριθμος του CVD

Ο CVD συλλέγει τις τιμές κάθε ράβδου για μια συγκεκριμένη περίοδο, διαχωρίζοντας τις ανοδικές από τις πτωτικές ράβδους (όγκος αγορών - όγκος πωλήσεων) και στη συνέχεια δημιουργεί μια οπτική ακολουθία πράσινων/κόκκινων ράβδων στο γράφημα μας. Οι χρήστες μπορούν να τροποποιήσουν τη διάρκεια της σωρευτικής περιόδου του CVD κατά το δοκούν, αλλά συνήθως χρησιμοποιούνται οι 14 περίοδοι (standard settngs).

Ο CVD εκτυπώνει μια πράσινη γραμμή εάν το δέλτα του όγκου συναλλαγών είναι πάνω από το μηδέν -Δηλαδή η πίεση των αγοραστών σε μια αγορά υπερβαίνει την πίεση των πωλητών.

Ο CVD εκτυπώνει μια κόκκινη μπάρα εάν το δέλτα του όγκου συναλλαγών είναι κάτω από το μηδέν -Που σημαίνει ότι η πίεση των πωλητών υπερβαίνει την πίεση των αγοραστών.

Συνιστάται η χρήση του δείκτη CVD σε χρονικά πλαίσια άνω της μιας ώρας (H1), καθώς οι μετρήσεις σε χαμηλότερα χρονικά πλαίσια συχνά μπορούν να παραπλανήσουν αλλά ακόμα και να δημιουργήσουν ψευδή σήματα.

Ρύθμιση των περιόδων συσσώρευσης

Ο CVD υπολογίζει κάθε ράβδο για μια συγκεκριμένη περίοδο που μπορεί να προσαρμοστεί από τον χρήστη. Εντός αυτής της περιόδου, ο CVD συγκεντρώνει όλα τα δέλτα μεταξύ του όγκου αγορών και πωλήσεων. Από προεπιλογή, όπως αναφέρθηκε, είναι οι 14 περίοδοι.

 

Συμπεριφορά του CVD σε μια ανοδική και καθοδική αγορά

Συμπεριφορά του CVD σε μια ανοδική αγορά

Σε μια ισχυρή ανοδική αγορά (bull market), ο CVD θα αυξάνεται σταθερά με θετική κλίση. Μπορείτε να περιμένετε μια σειρά από πράσινες ράβδους που μπορεί να διαρκέσουν αρκετές εβδομάδες. Όταν οι ταύροι αρχίζουν να χάνουν ορμή, ο CVD αρχίζει να δημιουργεί μια αρνητική κλίση, πριν αλλάξουν χρώμα οι ράβδοι, και γίνουν κόκκινες. Οι πράσινες ράβδοι εξακολουθούν να εκτυπώνονται, αλλά είναι πιο κοντές από πριν. Αυτή είναι η πρώτη ένδειξη της εξάντλησης της τάσης. Αργότερα, όταν ο CVD αρχίζει να εκτυπώνει και κόκκινες γραμμές, η τάση αντιστρέφεται σημαντικά πιο γρήγορα.

Συμπεριφορά του CVD σε μια καθοδική αγορά

Σε μια ισχυρή καθοδική αγορά (bear market), μπορείτε να περιμένετε την ακριβώς την αντίθετη κατάσταση. Καθώς οι πωλητές κυριαρχούν στην αγορά, ο CVD εκτυπώνει μια ακολουθία κόκκινων ράβδων με αρνητική κλίση. Όταν οι πωλητές αρχίσουν να χάνουν τη δυναμική τους, οι κόκκινες ράβδοι θα κοντύνουν και ο CVD θα έχει πλέον θετική κλίση. Αργότερα, ο CVD αρχίζει να εκτυπώνει πράσινες ράβδους, υποδεικνύοντας το σημείο της αντιστροφής της τάσης από καθοδική σε ανοδική.

Όταν ο CVD είναι σχετικά επίπεδος

Όταν η αγορά βρίσκεται σε φάση συσσώρευσης, επανασυσσώρευσης ή διανομής, ο CVD πιθανότατα θα είναι σταθερός. Αυτό σημαίνει ότι οι όγκοι αγορών/πωλήσεων βρίσκονται σε μια ισορροπία.

 

Συνδυασμός του CVD με άλλους Τεχνικούς Δείκτες

Όπως συμβαίνει με τους περισσότερους δείκτες, ο CVD δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μεμονωμένα. Ο CVD δύναται να συνεργαστεί με πολλούς διαφορετικούς τεχνικούς δείκτες ώστε να επιβεβαιώσει διάφορα σήματα συναλλαγών.

Στο παρακάτω παράδειγμά, συνδυάζουμε τον CVD με τον RSI Precision. Σημειώστε ότι ο RSI Precision είναι μια βελτιωμένη έκδοση του κλασικού ‘Relative Strength Index’ και βρίσκεται δωρεάν στο TradingView.

» Τεχνικός Δείκτης RSI PRECISION 3

Διάγραμμα : Σήματα CVD & RSI στο ημερήσιο γράφημα (D1) του Bitcoin

Συνδυάζοντας σήματα CVD & RSI Precision στο ημερήσιο γράφημα (D1) του Bitcoin/USD

Παρατηρήσεις:

□ Στην αρχή του παραπάνω διαγράμματος BTC/USD, μπορούμε να παρατηρήσουμε μια ισχυρή απόκλιση μεταξύ της κλίσης του διαγράμματος τιμών και της κλίσης του RSI Precision. Αυτή είναι μια πρώιμη ένδειξη ότι η ανοδική τάση είναι εξαντλημένη και ότι είναι πιθανό να συμβεί μια αντιστροφή της τάσης. Στη συνέχεια, στα μέσα Νοεμβρίου, ο CVD γίνεται κόκκινος για πρώτη φορά μετά από αρκετούς μήνες. Αυτό είναι ένα ισχυρό σήμα για να πουλήσουμε την αγορά.

□ Στη μέση του διαγράμματος, μπορούμε να παρατηρήσουμε μια θετική κλίση στο διάγραμμα CVD, την ίδια στιγμή, η RSI Precision κάνει ένα πολύ ανοδικό crossover πάνω από το κομβικό επίπεδο 20. Είναι ένα επιβεβαιωμένο σήμα για να αγοράσουμε.

 

Η Φόρμουλα του Δείκτη CVD

Αυτοί είναι οι βασικοί υπολογισμοί:

□ Όγκος αγοράς = ανοδική τιμή X όγκος

□ Όγκος πώλησης = πτωτική τιμή X όγκος

□ Όγκος δέλτα = η διαφορά μεταξύ όγκου αγορών και όγκου πωλήσεων

□ CVD = η σώρευση του όγκου δέλτα για μια συγκεκριμένη περίοδο

Το Δέλτα του Δείκτη CVD

Το Δελτα (Delta), που βρίσκεται στην καρδιά του CVD, μετρά τη διαφορά μεταξύ του όγκου αγορών και πωλήσεων εντός μιας συγκεκριμένης περιόδου.

□ Πράσινες μπάρες, όταν οι αγοραστές κυριαρχούν στην αγορά

□ Μηδέν, όταν οι αγοραστές ισοδυναμούν με τους πωλητές

□ Κόκκινες μπάρες, όταν οι πωλητές κυριαρχούν στην αγορά

 

 

Κωδικοποίηση του Δείκτη CVD Bar στο Pinescript

Για όσους χρησιμοποιούν την πολύ καλή πλατφόρμα γραφημάτων της TradingView, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον CVD δωρεάν. Το script για τον δείκτη CVD το έχω ανεβάσει στη συνεργατική ιστοσελίδα TradingCenter.org:

» https://tradingcenter.org/index.php/learn/technical-analysis/350-cvd-volume-based-indicator

Τι να κάνετε για να χρησιμοποιήσετε και να εξασκηθείτε με τον δείκτη CVD δωρεάν:

(1) πηγαίνετε στο τέλος του άρθρου της ιστοσελίδας TradingCenter, εκεί που αναφέρει ‘Coding CVD Bar on Pinescript’, επιλέξτε (select) και αντιγράψτε όλο το script (copy).

(2) Στη συνέχεια πηγαίνετε στο TradingView, και κάνετε επικόλληση το παραπάνω script κάτω στην οθόνη, εκεί που αναγράφει ‘Pine Editor’.

(3) Αφού κάνετε επικόλληση, πατήστε πάνω από το ‘Pine Editor’, εκεί που αναγράφει ‘Add to Chart’.

(4) Τέλος, μπορείτε να πατήσετε και ‘Save’ και να το σώσετε τον δείκτη, ώστε να τον βρίσκεται αυτόματα κάθε φορά που θα επισκέπτεστε την πλατφόρμα.

Σημείωση, αυτό το script παρέχεται για καθαρά εκπαιδευτικούς σκοπούς.

 

 Δείκτης CVD (Cumulative Volume Delta)

Γιώργος Πρωτονοτάριος, οικονομικός αναλυτής, για το FxStreet.gr (c) 18η Απριλίου 2022