Η Μέθοδος του Wyckoff

Η Μέθοδος του WyckoffΤι είναι η μέθοδος Wyckoff

Η μέθοδος του Richard Wyckoff αποτελεί ένα συνδυασμό κανόνων και γραφημάτων αποσκοπώντας στην έγκαιρη αναγνώριση της δομής της αγοράς και στην έγκυρη πρόβλεψη ισχυρών τάσεων. Η μέθοδος Wyckoff μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε χρηματοοικονομική αγορά, συμπεριλαμβάνοντας μετοχές, δείκτες, συναλλαγματικά ζεύγη, ομόλογα, εμπορεύματα, ακόμα και κρυπτονομίσματα.

 

Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ WYCKOFF

Ξεκινώντας από τους 3 θεμελιώδεις νόμους του Wyckoff, ακολουθεί μια ανάλυση των 4 φάσεων της αγοράς, στην συνέχεια τα λεπτομερή σχήματα συσσώρευσης/διανομής, και τέλος, η μέθοδος των 5 βημάτων.

 

Οι Τρεις Θεμελιώδεις Νόμοι της Μεθόδου Wyckoff

Τρεις θεμελιώδεις νόμοι παρέχουν στήριξη στις στρατηγικές αρχές του Wyckoff:

(1) Νόμος Ζήτησης και Προσφοράς

Είναι η βασική αρχή πίσω από κάθε οικονομική θεωρία. Η τιμή θα πρέπει να αυξάνεται εάν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την προσφορά και να μειώνεται εάν η προσφορά είναι μεγαλύτερη από τη ζήτηση. Επιπλέον, όταν η ζήτηση και η προσφορά βρίσκονται σε ισορροπία, η τιμή θα πρέπει να παραμείνει σχεδόν αμετάβλητη.

Ο νόμος της ζήτησης και της προσφοράς είναι πανίσχυρος μακροπρόθεσμα. Ωστόσο, σε σύντομες χρονικές περιόδους, ενδέχεται να μην είναι αξιόπιστος, ειδικά εάν ο όγκος συναλλαγών εμφανίζεται αισθητά συρρικνωμένος. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο Wyckoff υποστήριζε ότι η ανάλυση της τιμής θα πρέπει πάντα να συνδυάζεται με τις μπάρες του όγκου συναλλαγών. Στις ημέρες μας, πολλοί επενδυτές συνδυάζουν την ανάλυση της τιμής και του όγκου συναλλαγών με το βιβλίο προσφορών (OrderBook).

(2) Νόμος Αιτίας και Αποτελέσματος (Cause & Effect)

Αυτός είναι ένας από τους θεμελιώδεις νόμους του αστρονομικού μας σύμπαντος. Για κάθε αποτέλεσμα, υπάρχει μια συγκεκριμένη αιτία, και για κάθε αιτία, υπάρχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Σύμφωνα με τον Wyckoff, η τιμή δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός, η τιμή είναι το παράγωγο μιας συγκεκριμένης αιτίας και αλλάζει ως αποτέλεσμα συγκεκριμένων γεγονότων. Συνεπώς εξετάζοντας τις φάσεις συσσώρευσης (accumulation) και διανομής (distribution), οι επενδυτές μπορούν να κάνουν αξιόπιστες προβλέψεις σχετικά με τη μελλοντική πορεία των τιμών.

Στο βασικό γράφημα του Wyckoff, υπάρχουν δύο περίοδοι (αιτία) που συμβάλλουν στην αλλαγή της τιμής στο μέλλον (αποτέλεσμα):

□ η συσσώρευση (accumulation) είναι η αιτία μιας επερχόμενης ανοδικής τάσης (αποτέλεσμα)

□ η διανομή είναι η αιτία μιας επερχόμενης πτωτικής τάσης (αποτέλεσμα)

Χρησιμοποιώντας ένα απλό γράφημα, οι επενδυτές μπορούν να μετρήσουν μια αιτία (Συσσώρευση / Διανομή) και να μετρήσουν την έκταση της επίδρασής της (Ανοδική Κίνηση / Καθοδική Κίνηση).

(3) Νόμος της Προσπάθεια έναντι του Αποτελέσματος

Ο τρίτος νόμος συνδέει την αλλαγή των τιμών (αποτέλεσμα) με τον όγκο συναλλαγών (προσπάθεια). Η τιμή αλλάζει ως αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης προσπάθειας, αυτή η προσπάθεια μπορεί να μετρηθεί με μια επαρκή ανάλυση του όγκου συναλλαγών.

□ Εάν η τιμή και ο όγκος των συναλλαγών βρίσκονται σε απόλυτη αρμονία, υπάρχει μια καθορισμένη τάση τιμών και μια μεγάλη πιθανότητα αυτή η τάση να συνεχιστεί (ανοδικά ή πτωτικά)

□ Εάν η τιμή και ο όγκος των συναλλαγών βρίσκονται σε μια τυχαία σειρά, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα η τάση να αντιστραφεί

Οι αποκλίσεις μεταξύ της τιμής και του όγκου συναλλαγών δημιουργούν δύσκολες συνθήκες στην ανάλυση της αγοράς. Για παράδειγμα, το σπάσιμο μιας σημαντικής αντίστασης (resistance) θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από μια σημαντική αύξηση του όγκου συναλλαγών. Εάν η τιμή σπάσει μια σημαντική αντίσταση και ο όγκος συναλλαγών παραμείνει αμετάβλητος, υπάρχει μια μεγάλη πιθανότητα η τιμή να ξανά-υποχωρήσει σύντομα κάτω από την σημαντική αντίσταση. Εκτός αυτού, οι βασικές κορυφές και οι σημαντικοί πυθμένες της αγοράς θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από σημαντικό όγκο συναλλαγών. Ας μην ξεχνάμε ότι στην κορυφή τιμών του Ελληνικού Χρηματιστηρίου το 1999, ο όγκος συναλλαγών ξεπέρασε τα 600 δις δραχμές σε μια μόλις ημέρα.

 

 

Ο Σύνθετος Χειριστής (Composite Operator)

O Wyckoff συνέστησε στους επενδυτές να βλέπουν την αγορά σαν να υπάρχει μια ενιαία οντότητα που ελέγχει τα πάντα. Αυτή η οντότητα ονομάζεται Composite Operator και θεωρητικά περιλαμβάνει χρηματιστηριακές εταιρίες, επενδυτικές τράπεζες, hedge funds, και πολύ μεγάλους επενδυτές. Εμείς θα τον ονομάσουμε Σύνθετο Χειριστή.

Ο Σύνθετος Χειριστής αντιπροσωπεύει το λεγόμενο έξυπνο χρήμα (smart money) που χρειάζεται σημαντική ρευστότητα για να εισέλθει σε μια αγορά. Όσο πιο μικρή είναι μια αγορά τόσο πιο δύσκολο είναι για το έξυπνο χρήμα να βρει ρευστότητα. Επιπρόσθετα, εάν μια μεμονωμένη οντότητα ελέγχει όλη την αγορά, έχει ένα ισχυρό κίνητρο να κινήσει την αγορά ενάντια στην αγέλη των πολλών επενδυτών. Αυτή είναι μια ιδιαίτερα χρήσιμη προσέγγιση προς την υιοθέτηση μιας επενδυτικής κουλτούρας ενάντια στις κυρίαρχες επιδιώξεις της μάζας (contrarian trading).

 

 

Οι Τέσσερις (4) Φάσεις του Κύκλου της Αγοράς

Σύμφωνα με τον Wyckoff, ο Σύνθετος Χειριστής εφαρμόζει μια προβλέψιμη στρατηγική που δημιουργεί έναν επαναλαμβανόμενο κύκλο αγοράς αποτελούμενο από τέσσερις (4) φάσεις:

 1. Φάση Συσσώρευσης (accumulation)
 2. Φάση Ανοδική (mark-up)
 3. Φάση Πτωτική (mark-down)
 4. Φάση Διανομής (distribution)

Ο κύκλος της αγοράς επαναλαμβάνεται ξανά και ξανά, αλλά ας ξεκινήσουμε με την πρώτη φάση, την φάση της συσσώρευσης.

 

(1) Φάση Συσσώρευσης (accumulation)

Η φάση συσσώρευσης ξεκινά μετά την έντονη πτωτική πορεία ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Καθώς το περιουσιακό στοιχείο διαπραγματεύεται πλέον κάτω από την εύλογη αξία του (fair price), ο Σύνθετος Χειριστής αρχίζει να αγοράζει εν αναμονή μιας μελλοντικής ανοδικής κίνησης. Ο Σύνθετος Χειριστής στοχεύει να αγοράσει σε μια δίκαιη τιμή, και συνεπώς χρειάζεται χρόνο για να το πετύχει. Ως αποτέλεσμα, η φάση συσσώρευσης ακολουθεί μια πλάγια δομή σε επίπεδο γραφήματος. Με άλλα λόγια, κατά την φάση αυτή της αγοράς δεν υπάρχει συγκεκριμένη τάση και το εύρος τιμών (trading range) καθορίζεται μεταξύ δύο γενικών ορίων.

□ Το κάτω όριο του εύρους συναλλαγών (πυθμένας) είναι κοντά στο σημείο όπου η προηγούμενη πτωτική πορεία έχει αναστραφεί.

□ Το ανώτερο όριο του εύρους συναλλαγών (κορυφή) καθορίζεται από το αρχικό ράλι (Αυτόματο ράλι), όπως αυτό θα εξηγηθεί παρακάτω. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις, όπου η κορυφή του εύρους συναλλαγών είναι κοντά στο επίπεδο 61,8% της προηγούμενης κορυφής (επίπεδο Fibonacci).

□ Ο όγκος συναλλαγών είναι καθοριστικός παράγοντας για την εκκίνηση και την ολοκλήρωση της φάσης συσσώρευσης.

□ Η φάση συσσώρευσης μπορεί να παρατηρηθεί σε οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα, αλλά η παρατήρηση του φαινομένου γίνεται πιο αξιόπιστη σε γράφημα τεσσάρων ορών (H4) και άνω, ακόμη καλύτερα σε ημερήσιο γράφημα (Daily) και άνω.

 

(2) Φάση Ανοδικής Τάσης

Καθώς ο Σύνθετος Χειριστής έχει αγοράσει αρκετά, ωθεί την τιμή ψηλότερα και έτσι ξεκινά η δεύτερη φάση του κύκλου τιμών. Καθώς η τιμή κινείται υψηλότερα του πάνω ορίου του εύρους τιμών της φάσης συσσώρευσης, η άνοδος επιταχύνεται σημαντικά. Η ευρεία μάζα των επενδυτών (retail traders) διστάζει να εισέλθει στην αγορά, καθώς οι τεχνικοί δείκτες υποδηλώνουν ότι η αγορά είναι υπέρ-αγορασμένη και ακριβή. Οι περισσότεροι επενδυτές σχεδιάζουν αι να εισέλθουν μετά από μια επικείμενη διόρθωση. Ωστόσο, η τιμή συνεχίζει να αυξάνεται χωρίς σημαντική διόρθωση. Αργότερα, κοντά στην κορύφωση της ανοδικής κίνησης, αγοράζουν όλοι. Ο Σύνθετος Χειριστής είναι πλέον προσεκτικός πωλητής.

□ Κατά τη διάρκεια της ανοδικής τάσης, μπορεί να υπάρξουν φάσεις επανα-συσσώρευσης, όπου η τάση σταματά και διαγραμματικά κινείται πλαγίως. Η περίοδος επανα-συσσώρευσης είναι ένα θετικό (bullish) γεγονός, καθώς υποδηλώνει ότι η αγορά έχει πολύ δρόμο να διανύσει ακόμα.

 

(3) Φάση Διανομής (distribution)

Η ανοδική κίνηση έχει ήδη κορυφωθεί και ο Σύνθετος Χειριστής συνεχίζει να πουλάει, τώρα όμως πιο έντονα. Αντίθετα, η ευρεία μάζα των επενδυτών αγοράζει επιθετικά καθώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης καλύπτουν εκτενώς την αγορά. Ο Σύνθετος Χειριστής διανέμει αργά τις κτίσεις του στις μάζες. Η αγορά κινείται προς τα πλάγια.

 

(4) Φάση Πτωτικής Τάσης

Καθώς ολοκληρώνεται η φάση διανομής, η αγορά αρχίζει να κινείται προς τα κάτω. Ο Σύνθετος Χειριστής πουλά ότι του απομένει. Η πτωτική τάση έχει ήδη καθιερωθεί, αλλά η ευρεία μάζα των επενδυτών προβλέπει ότι η αγορά θα αντιστραφεί σύντομα ανοδικά, επομένως, αγοράζει περισσότερα.

□ Οι τεχνικοί δείκτες σηματοδοτούν μια υπέρ-πουλημένη αγορά, και αυτό προκαλεί περεταίρω σύγχυση στους επενδυτές λιανικής

□ Η πτωτική τάση μπορεί να περιλαμβάνει περιόδους επανα-διανομής, αυτές οι περίοδοι ονομάζονται παγίδες ταύρων (bull traps)

□ Η περίοδος επανα-διανομής είναι ένα αρνητικό (bearish) συμβάν, καθώς σημαίνει ότι η αγορά έχει πολύ δρόμο να διανύσει προς τα κάτω

Όταν ολοκληρωθεί η πτωτική τάση, αρχίζει ένας νέος κύκλος αγοράς ξεκινώντας με μια νέα φάση συσσώρευσης.

 

 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ (ACCUMULATION)

Αυτά είναι μερικά βασικά σημεία της φάσης συσσώρευσης, σύμφωνα με τον Wyckoff. Σημειώστε ότι ο όγκος συναλλαγών θα πρέπει να αυξάνεται στα ράλι και να μειώνεται κατά τη διάρκεια των διορθώσεων.

Διάγραμμα : Κρίσιμα Σημεία της Φάσης Συσσώρευσης του Wyckoff, στο ζεύγος EURUSD

Κρίσιμα Σημεία της Φάσης Συσσώρευσης του Wyckoff (EURUSD)

 

ΦΑΣΗ-Α

 • PS- Preliminary Support (Προσωρινή Στήριξη), ο Σύνθετος Χειριστής αρχίζει να αγοράζει την αγορά, ωστόσο, η πτωτική τάση δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Η μεταβλητότητα και ο όγκος συναλλαγών αυξάνονται σημαντικά.
 • SC – Selling Climax (Κορύφωση Πωλήσεων), η ευρεία μάζα των επενδυτών πουλά τις κτήσεις της σε πανικό.Οι χαμηλότερες τιμές θα γίνουν αργότερα το κατώτερο όριο του εύρους συναλλαγών (trading range) της συσσώρευσης.
 • AR -Automatic Rally (Αυτόματο/Πρώιμο Ράλι), η πτωτική τάση έχει πλέον ολοκληρωθεί. Η πίεση πώλησης είναι ασθενέστερη και ο Σύνθετος Χειριστής συνεχίζει να αγοράζει την αγορά, επομένως, υπάρχει μια έντονη, αλλά προσωρινή, ανάκαμψη των τιμών. Ανάλογα με την έκταση της προηγούμενης πτωτικής τάσης, τα πρώιμα ράλι μπορούν να αυξήσουν την τιμή έως και 100%. Τα υψηλά του Αυτόματου Ράλι καθορίζουν το ανώτερο όριο του επερχόμενου εύρους συναλλαγών (trading range).
 • ST- Secondary Test (Δευτεροβάθμιο Τεστ), Ο Σύνθετος Χειριστής σταματά να αγοράζει και ίσως πραγματοποιεί κάποιες ρευστοποιήσεις, η τιμή επανεξετάζει το κάτω μέρος του εύρους συναλλαγών, ώστε να δοκιμάσει τη δυναμική της προσφοράς. Οι επενδυτές λιανικής αναμένουν τώρα χαμηλότερα επίπεδα τιμών και έτσι πωλούν τα πάντα. Η μεταβλητότητα και ο όγκος συναλλαγών μειώνονται σημαντικά.

ΦΑΣΗ-Β

Η δεύτερη φάση χαρακτηρίζεται από μέτρια μεταβλητότητα και περιορισμένο όγκο συναλλαγών. Η τιμή κυμαίνεται μεταξύ των υψηλών του πρώιμου ράλι (AR) και των χαμηλών του δευτεροβάθμιου τεστ (ST). Ο Σύνθετος Xειριστής είναι προσεκτικός αγοραστής, ενώ η πλειονότητα των μικρών επενδυτών είναι κυρίως πωλητές.

 • ΚΑΝΟΝΑΣ: Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ο όγκος συναλλαγών θα πρέπει να αυξάνεται στα ράλι και να μειώνεται κατά τη διάρκεια των διορθώσεων.

ΦΑΣΗ-Γ

Ο Σύνθετος Χειριστής δοκιμάζει την υπόλοιπη προσφορά (supply) ανακινώντας την τιμή.

 • SPRING (ΑΝΟΙΞΗ): Η περίοδος «άνοιξη» παραπλανεί τους επενδυτές λιανικής που πιστεύουν ότι είναι επικείμενη μια νέα πτωτική κίνηση των τιμών.
 • Test (Δοκιμή)- Ο Σύνθετος Χειριστής ελέγχει την τιμή πτωτικά, για τελευταία φορά. Ωστόσο, εάν υπάρχει σημαντική ποσότητα προσφοράς, η αγορά δεν είναι έτοιμη να απογειωθεί. Μια ακόμα δοκιμή είναι πολύ πιθανή σε αυτή την περίπτωση.

ΦΑΣΗ-Δ

Η τέταρτη φάση της συσσώρευσης είναι καθαρά ανοδική. Οι περισσότεροι δείκτες δείχνουν μια υπέρ-αγορασμένη αγορά και αυτό κάνει πολλούς επενδυτές λιανικής να περιμένουν μια διόρθωση προτού εισέλθουν.

 • SOS -Sign of Strength (Ένδειξη Δύναμης), η αγορά τελικά ξεσπά ανοδικά άνω από το προηγούμενο εύρος τιμών, η ανοδική κίνηση συνοδεύεται από μεγάλη μεταβλητότητα και έκρηξη του όγκου συναλλαγών.
 • LPS - Last Point of Support (Tελευταίο Σημείο Στήριξης), μια τελευταία διόρθωση των τιμών. Συνήθως, η προηγούμενη αντίσταση (resistance) ενεργεί ως στήριξη (support).

ΦΑΣΗ-Ε

Η τιμή κινείται επιθετικά προς τα πάνω, οδηγώντας την αγορά στην κορυφή της. Τώρα οι επενδυτές λιανικής αγοράζουν επιθετικά. Σημειώστε ότι οι κορυφές της αγοράς θα πρέπει να επιβεβαιώνονται από πολύ υψηλό όγκο συναλλαγών, ίσως σε επίπεδα ρεκόρ.

 

 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (DISTRIBUTION)

Αυτά είναι τα βασικά σημεία της φάσης διανομής, σύμφωνα με το Wyckoff.

Διάγραμμα : Κρίσιμα Σημεία της Φάσης Διανομής του Wyckoff

Κρίσιμα Σημεία της Φάσης Διανομής του Wyckoff

ΦΑΣΗ-Α

Η Φάση-Α της διανομής είναι συνέχεια της Φάσης-Ε της συσσώρευσης.

 • PSY - Preliminary Supply (Προσωρινή Προσφορά), ο Σύνθετος Χειριστής είναι πλέον πωλητής. Το PSY είναι το σημείο όπου ξεκινά να ξεφορτώνει. Ωστόσο, οι επενδυτές λιανικής είναι σημαντικά αισιόδοξοι, αγοράζουν επιθετικά, και η αγορά συνεχίζει να ανεβαίνει. Ο όγκος συναλλαγών αυξάνεται σταθερά.
 • BC -Selling Climax (Κορύφωση Πωλητών), οι επενδυτές λιανικής αγοράζουν πανικόβλητα αναμένοντας ένα τεράστιο ράλι. Ωστόσο, ο Σύνθετος Χειριστής πωλεί επιθετικά τις κτήσεις του, και συνεπώς έρχεται η κορυφή της αγοράς. Ο όγκος συναλλαγών επίσης κορυφώνεται.
 • AR - Automatic Reaction (Αυτόματη Αντίδραση), καθώς υπάρχει μεγάλη προσφορά αλλά δεν υπάρχει νέα ζήτηση, η τιμή σπάει προς τα κάτω. Ανάλογα με την έκταση της προηγούμενης ανοδικής τάσης, αυτή η αυτόματη αντίδραση μπορεί να είναι αρκετά μεγάλη. Ο όγκος συναλλαγών είναι χαμηλότερος από το σημείο BC, αλλά εξακολουθεί να είναι σημαντικός.
 • ST -Secondary Test (Δευτεροβάθμιο Τεστ), η τιμή κάνει μια τελική προσπάθεια να δημιουργήσει ένα νέο υψηλό. Η μεταβλητότητα και ο όγκος μειώνονται καθώς η τιμή πλησιάζει το σημείο του σημείου BC.

ΦΑΣΗ-Β

 • SOW – Sign of Weakness (Σημάδι Aδυναμίας), καθώς η αγορά αποτυγχάνει να σχηματίσει ένα νέο υψηλό, υποχωρεί, και τελικά βρίσκει υποστήριξη κοντά στο σημείο AR. Ο όγκος συναλλαγών συνεχίζει να μειώνεται.

ΦΑΣΗ-Γ

Αυτή είναι η αντίθετη περίοδος Άνοιξης (SPRING) της φάσης συσσώρευσης. Ο Σύνθετος Χειριστής ελέγχει την υπολειπόμενη ζήτηση (demand). Αν η ζήτηση έχει εξαντληθεί η αγορά είναι έτοιμη να σπάσει καθοδικά.

 • UT -UpThrust (Ύστατη Ανοδική Προσπάθεια), η αγορά κάνει μια ύστατη προσπάθεια να σχηματίσει ένα νέο υψηλό, και αυτό παραπλανά τους επενδυτές λιανικής που πιστεύουν ότι είναι επικείμενο ένα ράλι των τιμών. Πολλοί επενδυτές λιανικής ανοίγουν θέσεις χρησιμοποιώντας μόχλευση (trading leverage), θέσεις που όμως εκκαθαρίζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αυτή η απόπειρα (UT) μπορεί να συμβεί νωρίτερα, στη Φάση-Β, και η Φάση-Γ μπορεί να περιλαμβάνει μόνο ένα LPSY.

ΦΑΣΗ-Δ 

Καθώς ο Σύνθετος Χειριστής συνεχίζει να πωλεί, η τιμή διασπά το προηγούμενο εύρος τιμών (trading range) της φάσης διασποράς. Ο όγκος και η μεταβλητότητα αυξάνονται. Μπορεί να υπάρξει μια διόρθωση προς τα πάνω όπου η προηγούμενη υποστήριξη λειτουργεί ως αντίσταση. Αυτή η διόρθωση ονομάζεται παγίδα των ταύρων (bull trap).

 • LPSY -Last Point of Supply (Τελευταίο Σημείο Στήριξης), το LPSY είναι το σημείο που αντιπροσωπεύει την εξάντληση της ζήτησης. Τώρα, ο Σύνθετος Χειριστής γνωρίζει ότι είναι καιρός να ξεφορτώσει τις υπόλοιπες κτίσεις του σε οποιαδήποτε τιμή.

ΦΑΣΗ-Ε

Η τελευταία φάση χαρακτηρίζεται από μια γρήγορη πτώση των τιμών, περιορισμένη μεταβλητότητα και περιορισμένο όγκο συναλλαγών.

 • Test (Δοκιμή): Μπορεί να υπάρξει μια ακόμα δοκιμή προς τα πάνω, με κύριο στόχο την εκκαθάριση των μοχλευμένων πτωτικών θέσεων (short-squeeze).

 

 

Η μέθοδος πέντε βημάτων του Wyckoff

Σύμφωνα με τον Wyckoff, αυτά είναι τα πέντε βήματα για μια αποτελεσματική ανάλυση της αγοράς και τη σωστή λήψη επενδυτικών αποφάσεων:

 

(1) Ανάλυση της τάση και της δυναμικής της γενικής αγοράς χρησιμοποιώντας τον όγκο συναλλαγών για επιβεβαίωση.

(2) Επιλογή θέσεων προς την ίδια κατεύθυνση με την τάση της γενικής αγοράς. Επιλογή χρηματιστηριακών στοιχείων και ανάλυση των αποδόσεων τους κατά τη διάρκεια ισχυρών τάσεων της αγοράς στο παρελθόν.

(3) Επιλογή χρηματιστηριακών στοιχείων που βρίσκονται σε φάση συσσώρευσης σε ανοδικές αγορές, και χρηματιστηριακών στοιχείων που βρίσκονται στη φάση διανομής, σε πτωτικές αγορές.

□ Καθορίστε εάν η πιθανή ανταμοιβή της επένδυσης σε κάποια χρηματιστηριακά στοιχεία είναι αρκετά ισχυρή για να δικαιολογήσει τον κίνδυνο απόκτησης τους.

(4) Αξιολογήστε την ετοιμότητα κάθε χρηματιστηριακού στοιχείου να ξεκινήσει μια νέα τάση τιμών (ανοδική ή πτωτική), χρησιμοποιώντας των όγκο συναλλαγών για την επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης της φάσης συσσώρευσης ή διανομής.

(5) Βελτιστοποίηση του χρονισμού εισόδου/εξόδου στην αγορά, χρησιμοποιώντας τον εκάστοτε γενικό δείκτη

□ Τον γενικό δείκτη του χρηματιστηρίου (Stock Market Index), κατά την επένδυση σε μετοχές

□ Τον δείκτη του δολαρίου ΗΠΑ (US Dollar Index), κατά την επένδυση σε συναλλαγματικές ισοτιμίες (Forex Pairs)

□ Τον συνολικό δείκτη κεφαλοποίησης (Total market Cap), κατά την επένδυση σε κρυπτονομισμάτα

 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

■ Richard D. Wyckoff -Η μέθοδος Richard D. Wyckoff για διαπραγμάτευση και επένδυση σε μετοχές: Ένα μάθημα διδασκαλίας στη χρηματιστηριακή επιστήμη και τεχνική

■ Hank Pruden -Οι τρεις κορυφαίες δεξιότητες της επένδυσης: Δημιουργία συστημάτων συμπεριφοράς, αναγνώριση προτύπων, και διαχείριση ψυχικής κατάστασης (2007)

 

 

Η μέθοδος διαπραγμάτευσης Wyckoff

Γιώργος Μ. Πρωτονοτάριος, Αναλυτής Διεθνών Αγορών σε συνεργασία με το TradingCenter.org

FxStreet.gr (C)