Η Φόρμουλα (v.5) Αξιολόγησης Μεσιτών της Αγοράς Συναλλάγματος

Η Φόρμουλα (v.5) Αξιολόγησης Μεσιτών της Αγοράς Συναλλάγματος (Forex Brokers)

“Ο πιο προηγμένος τύπος βαθμολόγησης μεσιτών της αγοράς συναλλάγματος (Forex Brokers) που κατασκευάστηκε ποτέ”

Η παρούσα φόρμουλα αξιολόγησης βρίσκεται στην 5η έκδοση της. Η πρωτότυπη παρουσίαση και ανάλυση της φόρμουλας δημοσιεύτηκε στο TradingCenter.org, από τον γράφοντα.

Η παρούσα φόρμουλα αξιολόγησης βρίσκεται στην 5η έκδοση της. Η πρωτότυπη παρουσίαση και ανάλυση της φόρμουλας δημοσιεύτηκε στο TradingCenter.org, από τον γράφοντα.

Αποστολή:

Ίσως κάποια μέρα στο εγγύς μέλλον, οι παγκόσμιες ρυθμιστικές αρχές θα χρησιμοποιήσουν μια παρόμοια φόρμουλα αξιολόγησης ώστε να αναγκάσουν τους μεσίτες της αγοράς συναλλάγματος να λειτουργούν με τρόπο ευνοϊκό για τους πελάτες τους. Οι ρυθμιστικές αρχές θα πρέπει να είναι σε θέση να υποχρεώνουν τους μεσίτες να ενεργούν προς την κατεύθυνση της προσφοράς σωστών υπηρεσιών αλλά και της ελαχιστοποίησης του συνολικού συστημικού κινδύνου της αγοράς.

Οι εταιρίας που δεν λειτουργούν σωστά δεν βλάπτουν μόνο τους πελάτες τους, αλλά κλονίζουν και την αξιοπιστία των υπολοίπων εταιριών, που λειτουργούν εύρυθμα. Παράλληλα, προσθέτουν ένα ακραίο επίπεδο συστημικού κινδύνου σε όλο τον χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Με μια φράση η Formula 5.0 στοχεύει: Στην εξασφάλιση της μέγιστης ασφάλειας των κεφαλαίων, στο χαμηλότερο κόστος συναλλαγών και στη χρήση τεχνολογίας αιχμής.

 

Πρόλογος : Η ανάγκη για ένα πλαίσιο αξιολόγησης 100% αντικειμενικό

Η παρούσα Φόρμουλα αποτελεί ένα πρωτοποριακό τρόπο αξιολόγησης των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, σε ότι αφορά τους μεσίτες της αγοράς συναλλάγματος (Forex Brokers). Οι διαδικτυακές αξιολογήσεις πραγματοποιούνται από χρήστες (User Ratings). Με βάση διάφορων ερευνών, περισσότερο από το ήμισυ (50%) αυτών των αξιολογήσεων χρηστών είναι ψεύτικες. Οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες έχουν ένα τεράστιο κίνητρο να προσλαμβάνουν εξωτερικούς συνεργάτες προκειμένου να αξιολογήσουν ευνοϊκά τις υπηρεσίες τους και παράλληλα να αξιολογούν αρνητικά τους ανταγωνιστές τους. Η σειρά της παρούσας Φόρμουλας Αξιολόγησης έχει σχεδιαστεί για να λύσει αυτό το πρόβλημα παρέχοντας ένα 100% αντικειμενικό πλαίσιο αξιολόγησης των Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών της αγοράς συναλλάγματος (Forex).

Τι νέο υπάρχει στην έκδοση 5.0

Η έκδοση 5.0 περιλαμβάνει πολλές καινοτομίες αξιολόγησης σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις:

(i) Ο αριθμός των βασικών κατηγοριών αξιολόγησης μειώθηκε σε τρεις, προκειμένου να καταστούν πιο συγκεκριμένες οι κατηγορίες αξιολόγησης (Ασφάλεια Κεφαλαίων, Κόστος συναλλαγών, Τεχνολογία).

(ii) Η έκδοση Formula 5.0 επικεντρώνεται περισσότερο από ποτέ στο κόστος συναλλαγών (40% βάρος), ενώ έχουν προστεθεί νέοι μεμονωμένοι συντελεστές διαβάθμισης, όπως τα τέλη SWAP, τα ελάχιστα επίπεδα stops κ.λπ.

(iii) Αυτό που διακρίνει πραγματικά την έκδοση 5.0 από τις προηγούμενες εκδόσεις, είναι ότι για πρώτη φορά οι αξιολογήσεις χωρίζονται σε τρία (3) διαφορετικά στυλ συναλλαγών (Βραχυπρόθεσμο, Μεσοπρόθεσμο, Μακροπρόθεσμο). Η συνολική βαθμολογία κάθε μεσίτη προκύπτει ως η μέση τιμή των τριών αυτών μεμονωμένων αξιολογήσεων.

 

Διαχωρισμός σε (3) Κύριες Κατηγορίες Επενδυτών

Η έκδοση v5.0 αναγνωρίζει τρεις (3) κύριες κατηγορίες επενδυτών με βάση τον επενδυτικό τους ορίζοντα:

(α) Βραχυπρόθεσμοι Επενδυτές (Intraday) με ημερήσιο ορίζοντα συναλλαγών

(β) Μεσοπρόθεσμοι Επενδυτές (Swing Traders) με ορίζοντα συναλλαγών 2-10 ημέρες

(γ) Μακροπρόθεσμοι Επενδυτές (Long Traders) με ορίζοντα συναλλαγών 1-6 μήνες

Η μέση τιμή αξιολόγησης αυτών των 3 μεμονωμένων κατηγοριών καθορίζει τη συνολική βαθμολογία κάθε μεσίτη της αγοράς συναλλάγματος (Forex Broker).

 

Ο Κεντρικός Μηχανισμός πίσω από τον Αλγόριθμο Αξιολόγησης v5.0

Ο Αλγόριθμος της Φόρμουλας 5.0 ενσωματώνει τρεις Παράγοντες Αξιολόγησης με συνολικό βάρος 100%:

(1) Ασφάλεια Κατατεθειμένων Κεφαλαίων (25%)

Περιλαμβάνει παράγοντες όπως οι Εποπτικές Αρχές, η Χώρα της Έδρας, τα Χρόνια Λειτουργίας στην αγορά, ο Διαχωρισμός ή όχι των Πελατειακών Κεφαλαίων, κλπ.

(2) Κόστος Συναλλαγών & Συναφή (40%)

Περιλαμβάνονται όλες οι Χρεώσεις/Προμήθειες Συναλλαγών, καθώς επίσης και ενδεχόμενα Τέλη στις Αναλήψεις, Τέλη Συντήρησης Λογαριασμού, Τέλη SWAP, κτλ.

(3) Τεχνολογία Συναλλαγών & Επιλογές Συναλλαγών (35%)

Περιλαμβάνονται παράγοντες όπως οι Διαθέσιμες Πλατφόρμες, Ρομποτικές Συναλλαγές, API Trading, Μέθοδοι, Κατάθεσης, Δοκιμαστικοί Λογαριασμοί (Demo), Ποσοστό Μόχλευσης, κτλ.

 

 

Ακολουθεί η ανάλυση των τριών (3) κατηγοριών αξιολόγησης που στο σύνολο τους σχηματίζουν μια μέγιστη βαθμολογία 100%.

 

Παράγοντας-1: Ασφάλεια Κατατεθειμένων Κεφαλαίων {Ειδικό Βάρος 25,0%}

Όλες οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες παγκοσμίως (επενδυτικές επιχειρήσεις, αμοιβαία κεφάλαια, hedge funds, μεσίτες, χρηματιστές κτλ.) τείνουν να αποδέχονται μεγαλύτερους οικονομικούς κινδύνους από όσους πραγματικά μπορούν να αντέξουν. Ιστορικά μιλώντας, οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες τείνουν να αποδέχονται υψηλά επίπεδα κινδύνου και να εκθέτουν τους πελάτες τους στο ρίσκο μιας ενδεχόμενης κατάρρευσης. Αυτό συνέβη ακριβώς κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2007-2008. Αν είστε επενδυτής, πρέπει να σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα το ενδεχόμενο η εταιρίας που συνεργάζεστε να καταρρεύσει. Συνεπώς, οι χρηματοπιστωτικές εταιρείες που διατηρούν χαμηλό τον εταιρικό κίνδυνο και εξασφαλίζουν την ασφάλεια των χρημάτων των πελατών τους, βαθμολογούνται ευνοϊκά από τον τύπο αξιολόγησης. Ο παράγοντας αξιολόγησης 1 (Factor-1) είναι κοινός για όλα τα στυλ συναλλαγών, επειδή η ασφάλεια των κεφαλαίων είναι εξίσου σημαντική ανεξάρτητα από το χρονικό ορίζοντα κάθε επενδυτή.

Πίνακας-1: Ανάλυση Αξιολόγησης της Ασφάλειας των Κατατεθειμένων Κεφαλαίων

1. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

25.0%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ FACTOR-1

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

ΜΕΣΟΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

1.1 Εποπτικές Αρχές και Κανονισμός Λειτουργίας

10.00%

 • FSC (BVI) = 1.0%,
 • CYSEC = 3.0%,
 • FFMS = 3.0%,
 • RAFMM = 3.0%,
 • CBI = 4.0%,
 • ASIC = 4.0%,
 • FSC (NZ) = 4.0%,
 • FCA UK = 6,0%,
 • BAFIN = 6,0%,
 • FSA JAPAN = 6,0%,
 • CFTC = 6,0%,
 • FINMA = 8,0%
 • και MiFID = + 2,0%

Η υψηλή εποπτεία από μια αξιόπιστη Αρχή είναι πολύ σημαντική για κάθε Χρηματοοικονομική Εταιρία

1.2 Χώρα έδρας

5.00%

 • Offshore = 0%,
 • Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ, Λετονία = 2,0%,
 • Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Βέλγιο = 3,0%,
 • Καναδάς, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία = 5.0%,
 • Βρετανία, Γερμανία, ΗΠΑ, Ελβετία = 5.0%

Η χώρα στην οποία εδρεύει μια χρηματιστηριακή εταιρία καθορίζει σε μεγάλο βαθμό την αξιοπιστία του ισολογισμού της

1.3 Έτη Λειτουργίας στην Αγορά

5.00%

 • 0-1 Έτη = 0%,
 • 2-5 Έτη = 2.0%,
 • 5-10 Έτη = 4.0%,
 • 10+ Έτη = 5.0%

Η μακρά ύπαρξη μιας εταιρίας στην αγορά σημαίνει ότι αυτή η εταιρία λειτουργεί με βάση ένα επιτυχημένο επιχειρηματικό μοντέλο και ότι έχει αποδειχθεί ικανή να διαχειριστεί τον επιχειρηματικό κίνδυνο με την πάροδο του χρόνου

1.4 Διαχωρισμός Πελατειακών Κεφαλαίων από τα Εταιρικά Κεφάλαια

4.00%

Ναι = 4.0%,

Όχι = 0.0%

Η διαφάνεια είναι ένα σημαντικό ζήτημα όταν πραγματοποιούνται πολλές συναλλαγές από μια χρηματοπιστωτική εταιρία

1.5 Αξιολογήσεις Διαδικτύου (User Ratings)

1.00%

Σύγκριση:

 • Αξιολόγηση ForexPeaceArmy = 0.5%,
 • Αξιολόγηση EarnForex = 0.5%

Αυτή η παράμετρος αξιολόγησης χρησιμοποιείται για τη διαφοροποίηση των συνολικών αποτελεσμάτων

1.6 (+) ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

(+ ΡΥΘΜΙΣΗ)

1.6.1 Προσαρμογή μεγέθους επιχείρησης

1.00%

Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο ενεργοί Επενδυτές = +1.0%

Οι μεγάλες χρηματοπιστωτικές εταιρείες τείνουν να πέφτουν πιο σκληρές από τις άλλες

 

Παράγοντας-2: Κόστος Συναλλαγών & Συναφή {Ειδικό Βάρος 40,0%}

Το κόστος συναλλαγών στην αγορά συναλλάγματος είναι πάρα πολύ σημαντικό, και ειδικά όσο αφορά τους επενδυτές που χρησιμοποιούν μόχλευση (capital leverage). Συνεπώς, ο συντελεστής (Factor-2) λαμβάνει το μέγιστο βάρος βαθμολόγησης (40%). Η έκδοση της φόρμουλας v5.0 ενσωματώνει μια σειρά από μεμονωμένους μηχανισμούς αξιολόγησης του κόστους συναλλαγών ανάλογα με κάθε διαφορετικό στυλ συναλλαγών. Οι ημερήσιοι επενδυτές (intraday traders) έχουν μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από τους μακροπρόθεσμους Επενδυτές. Για παράδειγμα, ένας ημερήσιος επενδυτής επηρεάζεται σημαντικότατα από το Spread (αγοραστών/πωλητών) και καθόλου από τα διατραπεζικά επιτόκια (Swap). Αντίθετα, ένας μακροπρόθεσμος επενδυτής επηρεάζεται ιδιαίτερα από τις χρεώσεις Swap, αλλά σχεδόν μηδενικά από τις χρεώσεις του Spread (αγοραστών/πωλητών).

Πίνακας-2: Ανάλυση Αξιολόγησης Κόστους Συναλλαγών

2. ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

40.0%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ FACTOR-2

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

ΜΕΣΟΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

2.1 Τυπικό Spread στο EURUSD

8.00%

6.00%

3.00%

 • <0.3 pip = 100%,
 • <0.4 pip = 95%,
 • <0.5 pip = 90%,
 • <0.6 pip = 85%
 • <0.7 pip = 80%,
 • <0.8 pip = 70%,
 • <0.9 pip = 60%,
 • <1.0 pip = 50%,
 • <1.25 pip = 40%,
 • <1.5 pip = 30%,
 • <1.75 pip = 20%,
 • <2.0 pip = 10%,
 • <2.5 pip = 5%,
 • >2.5 pip = 0%

Για την αξιόλογηση του spread, χρησιμοποιούνται τα πιο δημοφιλή νομίσματα στην αγορά Forex: EUR/USD, GPB/USD και USD/JPY

Φίλτρο :

Εάν το spread διαπραγμάτευσης υπερβαίνει τα 5,0 pips τότε αυτόματα η βαθμολογία και για το πεδίο 2.4 αποκτά μηδενική (0) τιμή. Αυτό συμβαίνει επειδή ένα πολύ μεγάλο spread εξαλείφει το πλεονέκτημα μικρών προμηθειών διαπραγμάτευσης.

2.2

Τυπικό Spread στο GBPUSD

5.00%

4.00%

2.00%

 • <0.70 pip = 100%,
 • <0.80 pip = 95%,
 • <0.9 pip = 90%,
 • <1.0 pip = 80%,
 • <1.25 pip = 70%,
 • <1.5 pip = 60%,
 • <1.75 pip = 50%,
 • <2,0 pip = 40%,
 • <2.25 pip = 30%,
 • <2.5 pip = 20%,
 • <2.75 pip = 10%,
 • <3.0 pip = 5%,
 • >3.0 pip = 0%

2.3 Τυπικό Spread στο USDJPY

5.00%

4.00%

2.00%

 • <0.70 pip = 100%,
 • <0.80 pip = 95%,
 • <0.9 pip = 90%,
 • <1.0 pip = 80%,
 • <1.25 pip = 70%,
 • <1.5 pip = 60%,
 • <1.75 pip = 50%,
 • <2,0 pip = 40%,
 • <2.25 pip = 30%,
 • <2.5 pip = 20%,
 • <2.75 pip = 10%,
 • <3.0 pip = 5%,
 • >3.0 pip = 0%

2.4 Προμήθειες Διαπραγμάτευσης (Trading Fees)

9.00%

6.00%

3.00%

 • Χωρίς Προμήθειες = 100%,
 • Προμήθειες <$1/lot = 90%,
 • Προμήθειες <$2/lot = 80%,
 • Προμήθειες <$3/lot = 60%,
 • Προμήθειες <$4/lot = 40%,
 • Προμήθειες <$5/lot = 30%,
 • Προμήθειες <$6/lot = 20%,
 • Προμήθειες <$7/lot = 10%,
 • Προμήθειες άνω των $7/lot = 0%

Οι μεσίτες που χρεώνουν χαμηλές προμήθειες βαθμολογούνται ευνοϊκά.

Φίλτρο :

Ένα φίλτρο προστέθηκε στο 2.4.

Εάν οι προμήθειες διαπραγμάτευσης είναι πάνω από $20 / lot τότε οι βαθμολογίες 2.1, 2.2 και 2.3 μηδενίζονται. Αυτό συμβαίνει επειδή οι πολύ υψηλές προμήθειες εξαλείφουν το πλεονέκτημα των χαμηλών ή και μηδενικών spread που μπορεί να προσφέρει ένας μεσίτης Forex.

2.5 Ολίσθηση κατά την εκτέλεση συναλλαγών (Trading Slippage)

4.00%

1.00%

0.00%

Ολίσθηση <0.5 pip = 100% | Ολίσθηση <0.75 pip = 90% | Ολίσθηση <1 pip = 80%| Ολίσθηση <1.25 pip = 70% | Ολίσθηση <1.5 pip = 50% | Ολίσθηση <1.75 pip = 30% | Ολίσθηση <2.0 pip = 10% |Ολίσθηση >2.0 pip = 0%

Οι καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση των συναλλαγών δημιουργούν τεράστια προβλήματα στους ημερήσιου (intraday) επενδυτές.

2.6 Ελάχιστης Απόσταση Stop-Loss (σε pips)

4.00%

1.00%

0.00%

Απόσταση Stop-Loss:

 • <2.0 pip = 100%
 • <3.0 pip = 80%
 • <4.0 pip = 60%
 • <5.0 pip = 40%
 • <6.0 pip = 20%
 • <7.0 pip = 10%
 • >7.0 pip = 0%

Όποιος έχει κάνει συναλλαγές εντός της ημέρας γνωρίζει ότι η ελάχιστη απόσταση εντολών Stop-Loss μπορεί να κάνει τη διαφορά, ειδικά σε ότι αφορά τους scalpers επενδυτες

2.7 Χρεώσεις SWAP

0.00%

10,00%

20,00%

Πολύ σημαντικό παράγοντας για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές

SWAP EURUSD

5.00%

10,00%

Διαφορά στο EURUSD Long/Short SWAPs

Υπολογισμός Overnight Rate

SWAP GBPUSD

2.50%

5.00%

Διαφορά στο GBPUSD Long/Short SWAPs

Υπολογισμός Overnight Rate

USDJPY SWAP

2.50%

5.00%

Διαφορά στο USDJPY Long/Short SWAPs

Υπολογισμός Overnight Rate

2.8 Τέλη Συντήρησης Λογαριασμού

0.00%

3.00%

5.00%

Όχι = 100%,

Ναι = 0%

Μερικοί μεσίτες χρεώνουν τέλη σε ανενεργούς λογαριασμούς πελατών τους. Αυτό σημαίνει επιπλέον κόστος για όλους τους επενδυτές

2.9 Προμήθειες Κατάθεσης ή Ανάληψης

2.00%

Όχι = 2.0%,

Ναι = 0%,

1 δωρεάν / μήνα = 1.0%

Οι προμήθειες είτε στην κατάθεση είτε στην ανάληψη μειώνουν τα διαθέσιμα κεφάλαια των επενδυτών γι’ αυτό και βαθμολογούνται αρνητικά

(+) ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

(+ ΡΥΘΜΙΣΗ)

2.10 Μοντέλο Εκτέλεσης Συναλλαγών

2.00%

1.00%

0.00%

ECN = 100%,

STP = 75%,

Market Maker = 0.0%

Το μοντέλο εκτέλεσης εντολών είναι πολύ σημαντικός για τους βραχυπρόθεσμους επενδυτές

2.11 Τόκοι σε Αδιάθετα Κεφάλαια του Λογαριασμού

0.00%

1.00%

2.00%

Ναι = 100%,

Όχι = 0.0%

Οι τόκοι στα αδιάθετα κεφάλαια του λογαριασμού είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα παροχή που δυστυχώς προσφέρεται μόνο από λίγους Forex Brokers

 

Παράγοντας-3: Τεχνολογία & Επιλογές Συναλλαγών, {Ειδικό Βάρος 35,0%}

Η διαθεσιμότητα ενός προηγμένου τεχνολογικού περιβάλλοντος είναι ένα μείζον ζήτημα για όποιον επενδύει ηλεκτρονικά. Η αποτελεσματική τεχνολογία καθιστά κάθε επενδυτική διαδικασία πιο γρήγορη και πιο πρακτική, και άρα και πιο κερδοφόρα. Επιπλέον, μια χρηματοπιστωτική εταιρία που επενδύει σήμερα για να κάνει τις υπηρεσίες της πιο εξελιγμένες τεχνολογικά σημαίνει ότι είναι μια εταιρία με μακροπρόθεσμη προοπτική.

Και πάλι όπως στην περίπτωση του Factor-2, ο συντελεστής βαθμολόγησης Factor-3 αποτελείται από διαφορετικές πτυχές αξιολόγησης σύμφωνα με τα 3 διαφορετικά στυλ συναλλαγών (βραχυπρόθεσμος, μεσοπρόθεσμος, και μακροπρόθεσμος ορίζοντας). Κάθε διαφορετικό στυλ συναλλαγών δημιουργεί διαφορετικές ανάγκες όσον αφορά τις διαθέσιμες τεχνολογικές επιλογές. Για παράδειγμα, οι ρομποτικές συναλλαγές είναι πολύ πιο σημαντικές για τους βραχυπρόθεσμους από ότι για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές.

Πίνακας-3: Τεχνολογία & Επιλογές Συναλλαγών

3. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

35.0%

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ FACTOR-3

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

ΜΕΣΟΣ

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΣ

ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΝΑΛΥΣΗ

3.1 Εύρος Διαθέσιμων

Ισοτιμιών (Forex Asset Index)

2.00%

8.00%

16.00%

 • 60+ ζεύγη νομισμάτων = 100%
 • 55 + Ζεύγη νομισμάτων = 90%
 • 50+ ζεύγη νομισμάτων = 80%
 • 40+ ζεύγη νομισμάτων = 70%
 • 35+ ζεύγη νομισμάτων = 60%
 • 30+ ζεύγη νομισμάτων = 50%
 • 25+ Ζεύγη νομισμάτων = 40%
 • 20+ ζεύγη νομισμάτων = 30%
 • 15+ ζεύγη νομισμάτων = 20%
 • 10+ ζεύγη νομισμάτων = 10%
 • Λιγότερο από 10 ζεύγη = 0%

Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των διαθέσιμων ισοτιμιών, τόσο μεγαλύτερες είναι οι δυνατότητες εκμετάλλευσης ευκαιριών στην αγορά συναλλάγματος.

3.2 Δυνατότατα Επένδυσης σε προϊόντα CFDs και Futures

2.00%

ΝΑΙ Υπάρχουν διαθέσιμα CFDs και Futures = 2.0%

ΟΧΙ = 0%

Τα CFDs και Futures δίνουν την δυνατότητα επένδυσης σε πολλές εναλλακτικές αγορές, όπως Μέταλλα, Ενέργεια, Μετοχές, Δείκτες, κτλ.

3.3 Λογαριασμός Επίδειξης (Demo)

2.00%

ΝΑΙ = 2,0%,

ΌΧΙ = 0,0%

Η ύπαρξη ενός λογαριασμού επίδειξης βοηθά τους Επενδυτές να μάθουν μια πλατφόρμα συναλλαγών χωρίς κανένα ρίσκο

3.4 Μέθοδοι Κατάθεσης

2.50%

Για κάθε διαθέσιμη μέθοδο = 0,5%,

max = 5 μέθοδοι

Όσο μεγαλύτερη είναι η ποικιλία των μεθόδων κατάθεσης, τόσο πιο κατάλληλος είναι ένας μεσίτης για τον μέσο επενδυτή

3.5 Μέθοδοι ανάληψης

2.50%

Για κάθε διαθέσιμη μέθοδο = 0,5%,

max = 5 μέθοδοι

Η ποικιλία των μεθόδων ανάληψης είναι εξίσου σημαντική

3.6 Ελάχιστη Κατάθεση

1.00%

Ελάχιστη κατάθεση <500 ευρώ = + 1%,

Ελάχιστη κατάθεση < 1,000 ευρώ = 0,5%

Όσο μικρότερη είναι η ελάχιστη κατάθεση, τόσο πιο εύκολα ένας επενδυτής μπορεί να δοκιμάσει έναν μεσίτη σε πραγματικές συνθήκες

3.7 Μπόνους (%)

5.00%

4.00%

0.00%

Βαθμολογείται μόνο το Μπόνους που μπορεί να γίνει ανάληψη. Το Μπόνους που δεν μπορεί να γίνει ανάληψη λαμβάνει τιμή μηδέν (0).

 • Μπόνους > 50% = Αξιολόγηση 100%
 • Μπόνους> 40% = Αξιολόγηση 80%
 • Μπόνους> 30% = Αξιολόγηση 60
 • Μπόνους> 20% = Αξιολόγηση 40%
 • Μπόνους> 15% = Αξιολόγηση 20%
 • Μπόνους> 10% = Βαθμολογία 10%

Όσο υψηλότερο είναι το προσφερόμενο μπόνους, τόσο μεγαλύτερες είναι οι διαθέσιμες πιστώσεις. Αρκεί βέβαια το να μπορεί να γίνει ανάληψη του προσφερόμενου Μπόνους

3.8 Ποσοστό μόχλευσης

3.00%

2.00%

1.00%

 • Μόχλευση> 100:1 = αξιολόγηση 100%,
 • Μόχλευση> 75:1 = Αξιολόγηση 50%,
 • Μόχλευση> 50:1 = Αξιολόγηση 25%

Το μέγεθος της κεφαλαιακής μόχλευσης προσθέτει επιπλέον δυνατότητες στους Επενδυτές.

-

Προτείνεται η χρήση μόχλευσης έως 5:1 στην αγορά συναλλάγματος και ως 2:1 στις υπόλοιπες αγορές

(+) ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΕΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ

(+ ΡΥΘΜΙΣΗ)

3.9 Προσφορά 100+ Ζεύγη Νομισμάτων

0.00%

0.50%

1.00%

ΝΑΙ = 100%

ΟΧΙ = 0%

Οι μεσίτες που είναι σε θέση να προσφέρουν έναν πολύ εκτεταμένο αριθμό νομισμάτων βαθμολογούνται ευνοϊκά.

3.10 Δωρεάν Επενδυτικοί Διαγωνισμοί

1.00%

0.50%

0.00%

ΝΑΙ = 100%

ΟΧΙ = 0%

Ένας διαγωνισμός συναλλαγών μπορεί να προσφέρει εκπαίδευση σε πραγματικές συνθήκες και ίσως και κάποιο χρηματικό όφελος στους επενδυτές

3.11 Αριθμός από Διαθέσιμες Πλατφόρμες

4.00%

4.00%

2.00%

Κάθε υποστηριζόμενη πλατφόρμα = 20% βαθμολογία,

max = 5 πλατφόρμες

Μια μεγάλη ποικιλία από πλατφόρμες συναλλαγών παρέχει στους Επενδυτές περισσότερες επιλογές

3.12 Αυτοματοποιημένες / Ρομποτικές Συναλλαγές

2.00%

0.00%

0.00%

ΝΑΙ = 100%

ΟΧΙ = 0%

Η δυνατότητα χρήσης ρομποτικών συναλλαγών είναι σημαντική μόνο για τους βραχυπρόθεσμους επενδυτές

3.13 Διαθεσιμότητα MT4 / MT5

2.00%

2.00%

1.00%

ΝΑΙ = 100%

ΟΧΙ = 0%

Η πλατφόρμα MetaTrader είναι το ξεκάθαρο πρότυπο στην αγορά συναλλάγματος (Forex)

3.14 Εφαρμογές για Κινητά και Ταμπλέτες

2.00%

1.00%

1.00%

Κάθε Υποστηριζόμενη Συσκευή = 25% (iPhone, iPad, Android, Windows Mobile),

max = 4 συσκευές

Οι συναλλαγές σε κινητές συσκευές δεν είναι μόνο μια τάση, είναι το μέλλον των συναλλαγών

3.15 Τεχνικές Scalping & Hedging

1.00%

0.00%

0.00%

Ναι και στα δύο = 100%

Ναι στο ένα = 50%

Όχι και στα δύο= 0%

Η ικανότητα για scalping και hedging είναι μια σημαντική επιλογή για τους βραχυπρόθεσμους επενδυτές

3.16 Εξυπηρέτηση Πελατών

4.00%

 • 24/7 = 1.0%
 • 24/6 = 0.5%
 • 24/5 = 0%
 • email = 1.0%
 • Τηλέφωνο = 100%
 • Ζωντανή συνομιλία = 1.0%
 • Skype = 1.0%
 • Κλήση-επιστροφή = 0.5%,

max= 4,0%

Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες απαιτούν την ύπαρξη υψηλότατης ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών.

3.17 (+) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

(+ ΡΥΘΜΙΣΗ)

3.18 Λογαριασμοί PAMM/MAM

0.50%

ΝΑΙ = 100%

ΟΧΙ = 0%

Οι εν λόγω διαχειριζόμενοι λογαριασμοί έχουν γίνει πολύ δημοφιλείς στις μέρες μας, ώστε να αξιολογείται θετικά η διαθεσιμότητα τους.

3.19 Λογαριασμοί SWAP-free

0.00%

0.50%

0.50%

ΝΑΙ = 100%

ΟΧΙ = 0%

Οι λογαριασμοί SWAP-free παρέχουν μια πρόσθετη επιλογή για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές

3.20 Trading API

0.50%

0.00%

0.00%

ΝΑΙ = 100%

ΟΧΙ = 0%

Η διαθεσιμότητα τεχνολογίας συναλλαγών API δείχνει ότι ένας μεσίτης Forex επικεντρώνεται πραγματικά σε λύσεις τεχνολογικής αιχμής

 

 

Υπολογισμός των συνολικών αποτελεσμάτων βαθμολόγησης

Αν συνοψίσουμε τα αποτελέσματα όλων των συντελεστών αξιολόγησης (1, 2, 3) μπορούμε να υπολογίσουμε την τιμή αξιολόγησης κάθε μεσίτη Forex για κάθε ένα τα τρία στυλ επένδυσης (Βραχυπρόθεσμο, Μεσοπρόθεσμο, και Μακροπρόθεσμο).

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΦΟΟΡΜΟΥΛΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ v.5.0

ΒΑΡΥΤΗΤΑ

Αξιολόγηση Συντελεστή-1 : Ασφάλεια Κεφαλαίων

(25,0%)

Αξιολόγηση Συντελεστή-2 : Κόστος Συναλλαγών & Συναφή

(40,0%)

Αξιολόγηση Συντελεστή-3 : Τεχνολογία Συναλλαγών & Επιλογές

(35,0%)

Σύνολο =

100,0%

 

Η συνολική βαθμολόγηση κάθε μεσίτη υπολογίζεται ως η μέση τιμή αξιολόγησης των τριών προαναφερθέντων στυλ επένδυσης.

» ΒΡΕΙΤΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΗΝ FORMULA 5.0 ΣΤΟ FOREXEXPERTS.NET ΕΔΩ

» ΣΥΓΚΡΙΝΕΤΕ ΜΕΣΙΤΕΣ (FOREX BROKERS)

 

 

Η Φόρμουλα (Formula v.5) Αξιολόγησης των Υπηρεσιών της Αγοράς Συναλλάγματος

Γιώργος Πρωτονοτάριος, Οικονομικός Αναλυτής, Msc “International Banking & Finance”

Για το FxStreet.gr (c)