Τι είναι το Carry Trading

Η στρατηγική ‘Carry Trading’ στην αγορά συναλλάγματος

Στην αγορά συναλλάγματος, το ‘carry trading’ αποτελεί μία στρατηγική που στοχεύει στα οφέλη από τη διαφορά επιτοκίου μεταξύ δύο νομισμάτων. Αυτό επιτυγχάνεται επιλέγοντας ζεύγη που η επιτοκιακή τους απόδοση εμφανίζει σημαντική διαφορά. Δηλαδή αγοράζοντας ένα νόμισμα που προσφέρει μια μεγάλη επιτοκιακή απόδοση, και την ίδια στιγμή, πουλώντας ένα άλλο νόμισμα που προσφέρει μια πολύ μικρότερη απόδοση.

Η στρατηγική ‘carry trading’ αναφέρεται στα οφέλη από τη διαφορά επιτοκίου μεταξύ δύο νομισμάτων...

Παραδείγματα ισοτιμιών υψηλής επιτοκιακής διαφοράς

Παραδείγματα ισοτιμιών που χαρακτηρίζονται από υψηλή επιτοκιακή διαφορά αποτελούν το καναδέζικο δολάριο εναντίον του ιαπωνικού γιεν (CADJPY) και το δολάριο Νέας Ζηλανδίας εναντίον του ελβετικού φράγκου (NZDCHF).

 

Το κλειδί επιτυχίας του Carry Trading είναι ο σωστός χρονισμός

Οι θέσεις ‘carry trading’ δεν ανοίγονται σε τυχαίο χρόνο. Το κλειδί μιας επιτυχημένης στρατηγικής ‘carry trading’ είναι η επιλογή του σωστού χρόνου εισόδου. Για παράδειγμα, εάν ένας επενδυτής στοχεύει να ανοίξει μια θέση ‘carry trading’ στο ζεύγος του καναδέζικου δολαρίου εναντίον του γιεν (CADJPY), ανοίγει τη θέση μετά από μια αξιοσημείωτη υποχώρηση του καναδέζικου δολαρίου.

Ακολουθεί το σχετικό γράφημα με το ζεύγος CADJPY.

Γράφημα: Καναδέζικο δολάριο εναντίον του γιεν & ΚΜΟ 50 εβδομάδωνΠαρατηρείται ο σχηματισμός μιας ισχυρής βάσης στήριξης κοντά στην περιοχή 76 δολάρια/γιεν. Όλες τις φορές που το ζεύγος βρίσκεται κάτω από αυτή την περιοχή, και στη συνέχεια αναστρέφεται και διασπά ανοδικά τα 76 δολάρια/γιεν, ακολουθούν πολυετές ανοδικές κινήσεις. 

Στο παραπάνω εβδομαδιαίο γράφημα του ζεύγους CADJPY, παρατηρείται ο σχηματισμός μιας ισχυρής βάσης στήριξης κοντά στην περιοχή 76 δολάρια/γιεν. Όλες τις φορές που το ζεύγος βρίσκεται κάτω από αυτή την περιοχή, και στη συνέχεια αναστρέφεται και διασπά ανοδικά τα 76 δολάρια/γιεν, ακολουθούν πολυετές ανοδικές κινήσεις. Κατά τη διάρκεια αυτών των κινήσεων το ‘Overnight Rate’ παραμένει ιδιαίτερα θετικό, γεγονός που σημαίνει ότι η θέση πληρώνεται κάθε μέρα ώστε να παραμένει ανοιχτή. 

Η κόκκινη γραμμή αποτελεί τον κινητό μέσο όρο των 50 εβδομάδων, και προστέθηκε στο γράφημα ως ένα βοηθητικό στοιχείο για τη βελτιστοποίηση του χρόνου εισόδου/εξόδου. Παρατηρείται ότι όταν μεταβάλλεται η κλίση του κινητού μέσου όρου των 50 εβδομάδων, η τάση της ισοτιμίας CADJPY ακολουθεί μια νέα κατεύθυνση για πολύ καιρό.

 

 

Επισημάνσεις

  • Ο επενδυτικός ορίζοντας είναι από 6 μήνες έως και μερικά έτη
  • Οι θέσεις ‘carry trading’ δεν ανοίγονται σε τυχαίο χρόνο, η είσοδος σε μια θέση ‘carry trading’ πρέπει να πραγματοποιείται μόνο μετά από μια αξιοσημείωτη κίνηση της αγοράς

Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της στρατηγικής ‘carry trading’ από μια ευρεία μάζα επενδυτών της αγοράς συναλλάγματος επιταχύνει τον αντίκτυπο της μεταβολής των βασικών επιτοκίων.

 

 Γ.Π. για το FxStreet.gr

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του FxStreet.gr.