Η Κυρίαρχη Τάση στην Αγορά Συναλλάγματος

Σε αυτή την ανάλυση, θα διερευνηθούν 4 διαφορετικοί μέθοδοι για την αναγνώριση της κυρίαρχης τάσης σε ένα γράφημα τιμών...4 Μέθοδοι για τον Προσδιορισμό της Κυρίαρχης Τάσης (Master Trend) στην Αγορά Forex

«Η τάση είναι ο φίλος σου, μάθε να ξεχωρίζεις τους φίλους και να τους ακολουθείς»

Σε αυτή την ανάλυση, θα διερευνηθούν 4 διαφορετικοί μέθοδοι για την αναγνώριση της κυρίαρχης τάσης σε ένα γράφημα τιμών. Αλλά αρχικά θα γίνει αναφορά στις 3 διαφορετικές φάσεις της αγοράς και στην εφαρμογή των καταλλήλων χρονικών διαγραμμάτων (timeframes).

 

Οι Τρεις (3) Διαφορετικές Φάσεις της Αγοράς

Υπάρχουν τρία βασικά στάδια/φάσεις της αγοράς, κοινά για όλες τις Χρηματιστηριακές Αγορές:

(Α) Φάση Συσσώρευσης –Consolidation Period

Η αγορά κινείται πλαγίως σ’ ένα συγκεκριμένο Εύρος Τιμών ή αλλιώς σ’ ένα Κανάλι Τιμών. Στο άνω μέρος του καναλιού ενεργοποιούνται ισχυροί πωλητές (resistance level), ενώ στο κάτω μέρος του καναλιού ενεργοποιούνται ισχυροί αγοραστές (support level).

(Β) Φάση Ανοδικής τάσης

Η αγορά κινείται ανοδικά πραγματοποιώντας συνήθως διορθώσεις της τάξης του 5-10%.

(Γ) Φάση Πτωτικής τάσης

Η Αγορά κινείται πτωτικά πραγματοποιώντας συνήθως διορθώσεις της τάξης του 5-10%.

 

Σε Ποιο Διάγραμμα (timeframe) Πρέπει να Αναζητούμε την Τάση της Αγοράς

Υπάρχει μια κυρίαρχη τάση για σχεδόν κάθε χρονικό διάστημα κάθε αγοράς. Πιθανότατα, αυτή η τάση δεν θα είναι ορατή άμεσα στο χρονικό διάστημα που επιλέγουμε να πραγματοποιήσουμε συναλλαγές. Το μυστικό είναι να αναζητείται η κυρίαρχη τάση 2 χρονοδιαγράμματα παραπάνω από το χρονοδιάγραμμα εισόδου.

Για παράδειγμα, αν χρησιμοποιείται η πλατφόρμα MetaTrader:

■ Είσοδος σε γράφημα πέντε λεπτών (M5) → χρησιμοποιήστε τα διαγράμματα μισής ώρας και μιας ώρας (M30 / H1) για τον προσδιορισμό της κυρίαρχης τάσης

■ Είσοδος σε γράφημα μίας ώρας (H1) → χρησιμοποιήστε τα διαγράμματα τεσσάρων ωρών και μιας ημέρας (H4 / D1) για τον προσδιορισμό της κυρίαρχης τάσης

■ Είσοδος σε γράφημα μίας ημέρας (D1) → χρησιμοποιήστε τα διαγράμματα 1 εβδομάδας και ενός μηνός (W4 / M1) για τον προσδιορισμό της κυρίαρχης τάσης

 

Έρευνα Top-Down (Η Ορθή Προσέγγιση της Αγοράς)

Ο ορθός τρόπος για την ανάλυση όλων των τάσεων μιας αγοράς ξεκινά από το μεγαλύτερο χρονοδιάγραμμα (timeframe) πηγαίνοντας προς τα κάτω (Top-Down Analysis). Αυτή η προσέγγιση θα σας δώσει μια ευρεία κατανόηση των τρεχουσών συνθηκών της αγοράς αλλά και του αληθινού βάθους της αγοράς.

Ως εκ τούτου, εάν το χρονοδιάγραμμα (timeframe) εκτέλεσης σας είναι το H1, ξεκινήστε την έρευνα για την κυρίαρχη ταση στο χρονοδιάγραμμα D1 και στη συνέχεια στο χρονοδιάγραμμα Η4. Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης H1 θα είναι χρήσιμο για τον προσδιορισμό της ιδανικής στιγμή (perfect timing) για να εισέλθετε στην αγορά. Αποφύγετε να ξεκινήσετε την ανάλυσή σας από το μικρότερο χρονοδιάγραμμα ανεβαίνοντας προς τα πάνω (bottom-up ανάλυση).

→ Η κυρίαρχη τάση αναζητείται 2 χρονοδιαγράμματα παραπάνω από το χρονοδιάγραμμα εισόδου

→ Η ανάλυση όλων των τάσεων της αγοράς ξεκινά από το μεγαλύτερο χρονοδιάγραμμα πηγαίνοντας προς τα κάτω (Top-Down Analysis)

→ Το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης είναι χρήσιμο για τον προσδιορισμό της ιδανικής στιγμής εισόδου στην αγορά

 

 

Κύριοι Μέθοδοι για την Αναγνώριση της Τάσης

Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τρόποι για να αναγνωριστεί και να αναλυθεί η κυρίαρχη τάση της αγοράς. Αυτές είναι οι τέσσερις (4) ευρέως χρησιμοποιούμενες μέθοδοι για το σκοπό αυτό.

 

(1) Προσδιορισμός της Τάσης μέσω Σχηματισμών Καναλιού Τιμών (Price Channel)

□ Μέθοδος: Later-Stage Αναγνώριση Τάσης

□ Διαγράμματα: Όλα

□ Αξιοπιστία: 5/5

□ Εφαρμογή: 2/5 (απαιτεί αρκετή παρακολούθηση)

Οι μακροπρόθεσμες τάσεις των τιμών τείνουν να εξελίσσονται μέσα σε ορισμένα κανάλια τιμών:

→ Ανοδικά Κανάλια

→ Πτωτικά Κανάλια

→ Οριζόντια Κανάλια (Price Range Channels)

Κάθε κανάλι τιμών αποτελείται από ένα ζεύγος παραλλήλων γραμμών τάσης (trendlines). Οι παράλληλες αυτές γραμμές τάσης μπορούν να είναι αύξουσες, φθίνουσες, ή οριζόντιες. Στο παρακάτω γράφημα οι γραμμές τάσης ονομάζονται Α1 και Α2.

Γράφημα: Η Τάση του Δείκτη του Δολαρίου προσδιορίζεται από το κανάλι τιμών A1:A2

Κάθε κανάλι τιμών αποτελείται από ένα ζεύγος παραλλήλων γραμμών τάσης (trendlines). Οι παράλληλες αυτές γραμμές τάσης μπορούν να είναι αύξουσες, φθίνουσες, ή οριζόντιες.

Εάν η τιμή αγγίζει τα όρια του καναλιού όπως αυτά προσδιορίζονται από τις 2 εξωτερικές γραμμές τάσης τότε συνήθως παρατηρείται η παρουσία ισχυρών αγοραστών ή πωλητών.

Ο προσδιορισμός της τάσης με χρήση καναλιού τιμών (price channel) αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές πτυχές της τεχνικής ανάλυσης, χωρίς να έχει σημασία εάν αναφερόμαστε σε νομίσματα, μετοχές, ή εμπορεύματα.

 

Τα Χαρακτηριστικά ενός Ισχυρού Καναλιού Τιμών

Αυτά είναι μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά ενός ισχυρού καναλιού τιμών:

(1) Ο σχηματισμός του καναλιού τιμών είναι ορατός στα διαγράμματα D1 (μιας ημέρας) και Η4 (τεσσάρων ωρών). Κατά προτίμηση, μπορεί να γίνεται ορατός και το διάγραμμα H1 (μιας ώρας).

(2) Το κανάλι τιμών χαρακτηρίζεται από μια ισχυρή και ισορροπημένη αύξουσα (/) ή φθίνουσα γωνία (\)

(3) Η κλίση του καναλιού δεν είναι ούτε αδύναμη (<30 μοίρες), αλλά ούτε και πάρα πολύ απότομη (<50 μοίρες).

(4) Η τιμή έχει ήδη κάνει πολλαπλές επισκέψεις στα όρια του καναλιού (3-4 ελάχιστες επισκέψεις των τιμών σε κάθε πλευρά). Λιγότερο από 3 χτυπήματα των τιμών μπορεί να σημαίνει τη δυνατότητα για το σχηματισμό ενός καναλιού τιμών στο μέλλον, αλλά όχι ένα υπάρχον κανάλι των τιμών τώρα.

(5) Τα χτυπήματα των τιμών στο διάγραμμα Η4 δεν πρέπει να ξεπερνούν τα 30-50 pips από το κανάλι των τιμών και πάνω / κάτω. Στο άνω διάγραμμα (USDX) παρατηρούμε την παραβίαση αυτής της συνθήκης.

(6) Ορισμένη δραστηριότητα μπορεί να παρατηρηθεί έξω από το κανάλι, χωρίς να ακυρώσει τον σχηματισμό. Σε κάθε περίπτωση όμως το μεγαλύτερο μέρος της συναλλακτικής δραστηριότητας πρέπει να πραγματοποιείται εντός του καναλιού τιμών. Ακόμα και 1-3 ολόκληρα κεριά (candlesticks) είναι αποδεκτά έξω από το κανάλι τιμών, αλλά όχι περισσότερα από 2-3 κεριά. Μετά από 1-3 κεριά η δράση των τιμών πρέπει να επιστρέψει μέσα στο κανάλι τιμών.

(7) Στην ιδανική περίπτωση, θα εμφανιστούν σε αυτό το σημείο σχηματισμοί Ιαπωνικών Κεριών (Japanese Candlesticks), επιβεβαιώνοντας την αντιστροφή των τιμών και την επιστροφή στο κανάλι τιμών.

-Στην περίπτωση ενός πτωτικού καναλιού τιμών, θα πρέπει να περιμένουμε σχηματισμούς όπως το Doji, το Σφυρί (hammer), το Shooting Star, κ.λπ.

-Στην περίπτωση ενός ανοδικού καναλιού τιμών θα πρέπει να περιμένουμε σχηματισμούς όπως το Evening Star, Hanging Man, Harami, κ.λπ.

(8) Το κανάλι των τιμών μπορεί να περιέχει 1-3 επιπλέον εσωτερικές γραμμές τάσης. Αυτές οι γραμμές τάσης θα είναι παράλληλες προς τις δύο όρια (εξωτερικές γραμμές τάσης) του καναλιού.

(9) Μπορεί να υπάρχουν πολλαπλά κανάλια τιμών με αντίθετη φορά στο ίδιο διάγραμμα. Αυτά τα κανάλια τιμών μπορούν να συνυπάρχουν για σχετικά μεγάλα χρονικά διαστήματα καθώς η δράση των τιμών (price action) είναι συχνά σε θέση να σεβαστεί πολλαπλές διαφορετικές τάσεις ταυτόχρονα. Σε τελική ανάλυση όμως όλες οι τάσεις ακυρώνονται εκτός από μια.

 

(2) H Aκολουθία των Υψηλότερων Υψηλών (Higher Highs) και των Χαμηλότερων Χαμηλών (Lower Lows)

□ Μέθοδος: Mid-Stage Αναγνώριση Τάσης

□ Διαγράμματα: Όλα

□ Αξιοπιστία: 2/5

□ Εφαρμογή: 4/5

Αυτή είναι η πιο κλασική μέθοδος για τον εντοπισμό μια τάσης. Το μεγάλο πλεονέκτημα αυτής της προσέγγισης είναι ότι μπορείτε να το κάνετε οπτικά, χωρίς την ανάγκη εισαγωγής ενός δείκτη ή την εκμάθηση κάποιας περίπλοκης τεχνικής.

Ορίζοντας της Ύπαρξη μιας Τάσης

Μια ανοδική τάση (↑) ορίζεται ως μια ακολουθία τιμών που περιλαμβάνει υψηλότερα υψηλά (higher highs) και υψηλότερα χαμηλά (higher lows). Με άλλα λόγια, η αγορά σχηματίζει ένα νέο υψηλότερο χαμηλό και, στη συνέχεια, ένα νέο υψηλότερο υψηλό.

Μια πτωτική τάση (↓) ορίζεται ως μια ακολουθία τιμών που περιλαμβάνει χαμηλότερα χαμηλά και χαμηλότερα υψηλά. Με άλλα λόγια, η αγορά σχηματίζει ένα νέο χαμηλότερο υψηλό και στη συνέχεια ένα νέο χαμηλότερο χαμηλό.

Ορίζοντας το Τέλος μιας Τάσης Τιμών

(i) Μια ανοδική τάση θεωρείται λήξασα όταν η αγορά δεν είναι σε θέση να σχηματίσει ένα νέο υψηλότερο υψηλό, και μετά από λίγο, η αγορά διαμορφώνει ένα νέο χαμηλότερο χαμηλό.

(ii) Η πτωτική τάση θεωρείται λήξασα όταν η αγορά δεν είναι σε θέση να σχηματίσει ένα νέο χαμηλότερο χαμηλό, και μετά από λίγο, η αγορά διαμορφώνει ένα νέο υψηλότερο υψηλό.

(iii) Σε περίπτωση που οι περιπτώσεις (i) και (ii) εμφανιστούν δύο φορές στη σειρά, τότε η αγορά έχει εισέλθει σε μια περίοδο σταθεροποίησης και αναμένεται να κυμανθεί εντός ενός οριζόντιου καναλιού (price range) χωρίς ξεκάθαρη τάση.

 

(3) Χρήση του Δείκτη ADX (Average Directional Index)

□ Μέθοδος: Early-Stage Αναγνώριση Τάσης

□ Διαγράμματα: M30 και πάνω

□ Αξιοπιστία: 3/5

□ Εφαρμογή: 4/5

Ο δείκτης ADX εισήχθη από τον J. Welles Wilder το 1978 ως ένα εργαλείο για τη μέτρηση της δύναμης μιας τάσης σε μια σειρά από στοιχεία τιμών (price data series).

Εισαγωγή στον ADX

Ο ADX περιλαμβάνει τρεις άξονες:

(Α) Γραμμή ADX η οποία μετρά την δύναμη της τάσης

(Β) + DI Γραμμή (πράσινη γραμμή), η οποία παρουσιάζει την ανοδική δύναμη

(Γ) -DI Γραμμή (κόκκινη γραμμή), η οποία παρουσιάζει την πτωτική δύναμη

Ο ADX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τρεις σκοπούς:

Καθορισμός της κατεύθυνσης της τάσης (price direction)

Προσδιορισμός της αντοχής της τάσης (price strength)

Σήματα αναστροφής της τιμής (price reversals)

Χρησιμοποιώντας τον ADX

Μια ισχυρή τάση εμφανίζεται όταν ο ADX είναι πάνω από 25, δεν υπάρχει σαφής τάση όταν ο ADX πέφτει κάτω από 20.

 • Όταν η πράσινη (+ D) γραμμή είναι πάνω από το κόκκινο (+ D) γραμμή, ADX σηματοδοτεί μια ανοδική τάση
 • Όταν το κόκκινο (D) γραμμή είναι πάνω από την πράσινη γραμμή (D), ADX σηματοδοτεί μια πτωτική πορεία
 • Όταν οι δύο γραμμές (+ D, D) βρίσκονται κοντά σε άλλα, η τιμή κυμαίνεται

Σήματα Αγορών/Πωλήσεων της Αγοράς:

-Σήμα αγοράς όταν η γραμμή +DI ξεπερνάει ξαφνικά την γραμμή -DI, αλλά μόνο στις περιπτώσεις που η κυρίαρχος τάση είναι ισχυρώς ανοδική.

-Σήμα πώλησης όταν η γραμμή -DI ξεπερνάει ξαφνικά την γραμμή +DI, αλλά μόνο στις περιπτώσεις που η κυρίαρχος τάση είναι ισχυρώς καθοδική.

Σημειώσεις:

 • Ο δείκτης ADX μπορεί εύκολα να συνδυαστεί με κινητούς μέσους όρους (ΚΜΟ)
 • Για την επιβεβαίωση της εισόδου στην αγορά, ο δείκτης ADX μπορεί να συνδυαστεί με τον δείκτη MACD και τον δείκτη RSI
 • Ο ADX μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολλαπλά χρονοδιαγράμματα
 • Ο ADX είναι πιο αξιόπιστος σε διαγράμματα μισής ώαρς (M30) και άνω

 

 

(4) Χρήση Κινούμενων Μέσων Όρων (ΚΜΟ) & Ευθυγράμμιση 3 ΚΜΟ

□ Μέθοδος: Mid-Stage Αναγνώριση Τάσης (Crossovers)

□ Διαγράμματα: M30 και πάνω

□ Αξιοπιστία: 1/5

□ Εφαρμογή: 4/5

Οι Κινητοί Μέσοι Όροι (ΚΜΟ) αποτελούν ένα από τα πιο δημοφιλή εργαλεία για την ταυτοποίηση της τάσης της αγοράς.

Χρησιμοποιώντας τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών για την ταυτοποίηση της τάσης

Όταν αναφερόμαστε στην χρηματιστηριακή αγορά (δείκτες, μετοχές) μπορούμε να προσδιορίσουμε την κυρίαρχη τάση ελέγχοντας απλά εάν η αγορά βρίσκεται πάνω ή κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών.

 • Όταν η αγορά βρίσκεται πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, η γενική τάση είναι ανοδική
 • Όταν η αγορά βρίσκεται κάτω από τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών, η γενική τάση είναι καθοδική

Η ίδια μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε αγορά (Forex, εμπορεύματα) αλλά δεν είναι μπορεί να θεωρηθεί εξίσου αξιόπιστη.

Σημειώσεις:

 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε Απλούς ΚΜΟ (SMAs) είτε Εκθετικούς ΚΜΟ (EMAs). Σε γενικές γραμμές οι Εκθετικοί Μέσοι Όροι θεωρούνται πιο αξιόπιστοι.
 • Οι διάρκεια των περιόδων των κινητών μέσων όρων μπορεί να περιλαμβάνει τις 50 περιόδους, τις 100 περιόδους, τις 144 περιόδους, και τις 200 περιόδους.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ΚΜΟ σε οποιοδήποτε χρονοδιάγραμμα (timeframe).
 • Η διάρκεια των περιόδων των KMO θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί με το χρονοδιάγραμμα που χρησιμοποιείται.
 • Τα περάσματα των τιμων των ΚΜΟ (crossovers) μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως σήματα αγορών και πωλήσεων, αλλά δεν θεωρούνται αξιόπιστα

Μια εναλλακτική μέθοδος για τον προσδιορισμό της τάσης συνδυάζει τρεις (3) διαφορετικoύς Κινητούς Μέσους Όρους.

Παράδειγμα:

Συνδυασμός ενός ΕΜΑ(21), ενός ΕΜΑ(100), και το ενός EMA(200):

(i) Όταν η τιμή βρίσκεται πάνω από τον ΕΜΑ(21), ο ΕΜΑ(21) είναι πάνω από τον EMA(100) και ο EMA(100) είναι πάνω από τον EMA(200) τότε εντοπίζεται μια ιδανική ανοδική τάση.

(ii) Όταν η τιμή βρίσκεται κάτω από τον ΕΜΑ(21), ο ΕΜΑ(21) είναι κάτω από τον EMA(100) και ο EMA(100) είναι κάτω από τον EMA(200) τότε εντοπίζεται μια ιδανική καθοδική τάση.

(iii) Όταν οι κινητοί μέσοι όροι χτυπούν ο ένας τον άλλο, δεν υπάρχει κυρίαρχη τάση και η αγορά κινείται χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Γράφημα: Ισχυρά Καθοδική Τάση και Πιθανή Αναστροφή της

Όταν η τιμή βρίσκεται κάτω από τον ΕΜΑ(21), ο ΕΜΑ(21) είναι κάτω από τον EMA(100) και ο EMA(100) είναι κάτω από τον EMA(200) τότε εντοπίζεται μια ιδανική καθοδική τάση.

Σημειώσεις:

 • Η απόσταση μεταξύ των κινητών μέσων όρων είναι σημαντική. Όσο περισσότερος χώρος μεταξύ των ΚΜΟ, τόσο ισχυρότερη είναι η δυναμική των τιμών
 • Η εμπειρία έχει δείξει ότι καμία έρευνα δεν μπορεί και δεν πρέπει να βασιστεί αποκλειστικά στους ΚΜΟ και στους συνδυασμούς τους

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από όλες τις άνω μεθόδους αναγνώρισης της τάσης τιμών, η πιο αξιόπιστη είναι η πρώτη μέθοδος (Κανάλια Τιμών). Όλα τα χρηματοοικονομικά προϊόντα έχουν την τάση να κινούνται μέσα σε συγκεκριμένα κανάλια τιμών. Η παρακολούθηση ενός καναλιού τιμών είναι χρήσιμη για:

(α) τον προσδιορισμό της κυρίαρχης τάσης της αγοράς

(β) την επίτευξη των ιδανικών σημείων εισόδου / εξόδου

(γ) τον προσδιορισμό των δύο επιπρόσθετων εντολών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κανάλια τιμών του σε όλα τα χρονοδιαγράμματα.

Ο δείκτης ADX είναι επίσης ένα χρήσιμο εργαλείο, όχι μόνο για τον προσδιορισμό της τάσης, αλλά επίσης και ως μια μηχανή σηματοδότησης αγορών/πωλήσεων στο σημείο διασταυρώσεις μεταξύ + DA και -DA. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ADX σε όλα τα χρονοδιαγράμματα άνω της μισής ώρας (M30).

Η μέθοδος των Υψηλότερων Υψηλών (Higher Highs) και των Χαμηλότερων Χαμηλών (Lower Lows) είναι επίσης χρήσιμη όχι όμως και ιδιαίτερα αξιόπιστη. Έλλειμμα αξιοπιστίας παρουσιάζεται επίσης στην μέθοδο των κινητών μέσων όρων (ΚΜΟ). Η χρήση του κινητού μέσου όρου 200 ημερών είναι σχετικά αξιόπιστη μόνο για τον καθορισμό της τάσης μετοχών και δεικτών.

Όποια μέθοδο και αν επιλέξετε να εφαρμόσετε το κλειδί είναι να επικεντρωθείτε στα σωστά χρονοδιαγράμματα. Τα πιο αξιόπιστα χρονοδιαγράμματα είναι το Η1, το Η4, και το D1. Η τάση σε πολύ σύντομα χρονοδιαγράμματα (M1, M5, κτλ) είναι άνευ σημασίας, λόγω της ύπαρξης του θορύβου της αγοράς (market noise). Όποιo και αν είναι το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης σας, μπορείτε να προσδιορίσετε την τάση από την έρευνα των δύο επόμενων χρονοδιαγραμμάτων. Τέλος, μην ξεχνάτε ότι ο ορθός τρόπος για να ανάλυση όλων των τάσεων μιας αγοράς ξεκινά από το μεγαλύτερο χρονοδιάγραμμα πηγαίνοντας προς τα κάτω (Top-Down Analysis).

 

Τέσσερις (4) Μέθοδοι για τον Προσδιορισμό της Τάσης Αγοράς

Γιώργος Πρωτονοτάριος, Οικονομικός Αναλυτής