Δείκτες μέτρησης του Φόβου/Απληστίας (Fear & Greed Index)

Δείκτες μέτρησης του Φόβου/Απληστίας (Fear & Greed) της Αγοράς των Κρυπτονομισμάτων

Οι δείκτες «Φόβου και Απληστίας» ή αλλιώς «Fear & Greed» αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την κατανόηση του συναισθήματος και των προσδοκιών των μικροεπενδυτών, οι οποίοι στις περισσότερες περιπτώσεις τείνουν να χάνουν χρήματα.

Οι δείκτες «Φόβου και Απληστίας» ή αλλιώς «Fear & Greed» αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για την κατανόηση του συναισθήματος και των προσδοκιών των μικροεπενδυτών..

Η παρακολούθηση των δεικτών Φόβου/Απληστίας (Fear & Greed) είναι χρήσιμη για τους επενδυτές ως ένα εργαλείο contrarian-trading, αυτά είναι κάποια σημαντικά στοιχεία:

□ Υπάρχουν διαφορετικοί δείκτες για διαφορετικές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων (μετοχές, κρυπτονομίσματα)

□ Οι δείκτες Φόβου/Απληστίας είναι σχεδιασμένοι να απεικονίζουν τις προσδοκίες των μικροεπενδυτών μέσω της εξέτασης μίας σειρά στατιστικών στοιχείων

□ Τα στατιστικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται προέρχονται από διαφορετικές πηγές όπως για παράδειγμα η αγορά των παραγώγων αλλά ακόμα και τα social media

□ Όταν επενδύουμε στις διεθνείς αγορές, πρέπει να κινούμαστε αντίθετα από την ευρεία μάζα των μικροεπενδυτών, καθώς τις περισσότερες φορές οι μικροεπενδυτές ανοίγουν λανθασμένες θέσεις στην αγορά

□ Προσοχή όμως, στην περίπτωση μίας κρίσης ρευστότητας στην αγορά, δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε τον δείκτη «Φόβου και Απληστίας», καθώς σε αυτή την περίπτωση, ίσως ο φόβος των μικροεπενδυτών να αποδειχτεί σωστός

Σύνδεσμοι

-Δείκτης Φόβου/Απληστίας της σγοράς των κρυπτονομισμάτων: » Crypto Fear and Greed Index

-Δείκτης Φόβου/Απληστίας της σγοράς των μετοχών (ΗΠΑ): » Δείκτης φόβου και απληστίας από το CNN

 


Παράδειγμα

Ακολουθεί το ιστορικό γράφημα του δείκτη Φόβου/Απληστίας της αγοράς των κρυπτονομισμάτων. Σημειώνεται ότι ο δείκτης έχει ελάχιστη ένδειξη το μηδέν (0) και μέγιστη ένδειξη το εκατό (100).

Γράφημα: Δείκτης Φόβου/Απληστίας της αγοράς των κρυπτονομισμάτων (πηγή: alternative.me)

Δείκτης Φόβου/Απληστίας της αγοράς των κρυπτονομισμάτων..

 

Τα Υπεραγορασμένα και Υπερπουλημένα Επίπεδα της Αγοράς

Υπεραγορασμένη Περιοχή (ένδειξη απληστίας)

Μια μέτρηση του δείκτη κοντά στο 80 σηματοδοτεί την ύπαρξη υπερβολικής απληστίας στην αγορά. Δηλαδή την κατάσταση της αγοράς όπου οι μικροεπενδυτές γίνονται υπερβολικά ενθουσιώδεις για το μέλλον. Σε αυτήν τη φάση, ευνοείται ο σχηματισμός της διανομής του Wyckoff, που αναφέρθηκε προηγούμενα. Δηλαδή ευνοούνται οι πωλήσεις από τους μεγάλους παίκτες, με απώτερο σκοπό να οδηγήσουν αργότερα την αγορά χαμηλότερα.

Υπερπουλημένη Περιοχή (ένδειξη φόβου)

Αντίθετα, μια μέτρηση του δείκτη κοντά στο 10 σηματοδοτεί την κυριαρχία του φόβου. Δηλαδή μια κατάσταση της αγοράς όπου οι μικροεπενδυτές είναι υπερβολικά φοβισμένοι για το μέλλον. Σε αυτήν τη φάση, ευνοείται ο σχηματισμός της συσσώρευσης του Wyckoff, που αναφέρθηκε προηγούμενα. Δηλαδή ευνοούνται οι αγορές από τους μεγάλους παίκτες, με απώτερο σκοπό να οδηγήσουν αργότερα την αγορά υψηλότερα.
Το έξυπνο χρήμα κινείται πάντα αντίθετα από τις προσδοκίες των πολλών. Συνεπώς, ο δείκτης Φόβου/Απληστίας είναι ένας δείκτης που πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όταν προσεγγίζει ακραίες τιμές.

Συμβουλή

Το ‘έξυπνο χρήμα’ κινείται κατά κανόνα ενάντια στις προσδοκίες των μικροεπενδυτών. Επομένως, ο δείκτης «Φόβου και Απληστίας» πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη όταν προσεγγίζει ακραίες τιμές. Ωστόσο, στη σπάνια περίπτωση μιας κρίσης ρευστότητας, μην πραγματοποιείτε κινήσεις εναντίων του δείκτη «Φόβου και Απληστίας».

 

 

 FxStreet.gr

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του FxStreet.gr.