Τι είναι το Institutional Stop-Hunting;

Το κυνήγι των εντολών από θεσμικούς (Institutional stop-hunting) και πώς να το αποφύγετε

Το κυνήγι των εντολών αποτελεί μια ιδιαίτερα συνηθισμένη πρακτική σε αγορές όπου παρατηρείται υψηλή μόχλευση του επενδυτικού κεφαλαίου, όπως είναι:

  • Η αγορά συναλλάγματος (ανταλλακτήρια που χρησιμοποιούν dealing-desk)
  • Η αγορά κρυπτονομισμάτων (ανταλλακτήρια που προσφέρουν παράγωγα)

Το κυνήγι των εντολών αποτελεί μια ιδιαίτερα συνηθισμένη πρακτική σε αγορές όπου παρατηρείται υψηλή μόχλευση του επενδυτικού κεφαλαίου..

Τι είναι το Institutional stop-hunting;

Το φαινόμενο ‘Institutional stop-hunting’ αναφέρεται στο κυνήγι των μοχλευμένων θέσεων των μικροεπενδυτών από κάποιους ενδιάμεσους φορείς. Οι ενδιάμεσοι αυτοί αποτελούνται για παράδειγμα από κάποια ανταλλακτήρια που χρησιμοποιούν dealing-desk για να εξυπηρετούν τους πελάτες τους.

  • Συνήθως οι εταιρίες αυτές ονομάζονται CFD brokers ή αλλιώς market makers η agents


Πώς να αποφύγετε το κυνήγι των εντολών σας όταν χρησιμοποιείτε μόχλευση

Αυτές είναι κάποιες πρακτικές συμβουλές:

  1. Αποφύγετε την υψηλή μόχλευση του κεφαλαίου σας, έτσι ώστε να έχετε πάντα το περιθώριο να εισάγετε τις σωστές εντολές περιορισμού ζημιών (stop-loss)
  2. Αποφύγετε τις περιόδους σημαντικών ειδήσεων, γιατί τότε το κυνήγι των εντολών γίνεται ακόμα πιο προσοδοφόρο για τους dealers
  3. Μην βάζετε εντολές περιορισμού ζημιών (stop-loss) ακριβώς πάνω σε σημεία ισχυρής αντίστασης/στήριξης, αλλά ούτε και πάνω σε στρογγυλούς αριθμούς (π.χ. 1,10 ή 1,05). Ο λόγος είναι ότι αυτό ακριβώς πράττουν οι περισσότεροι μικροεπενδυτές
  4. Αποφύγετε να χρησιμοποιείτε ανταλλακτήρια που εφαρμόζουν το μοντέλο συναλλαγών dealing-desk (DD)

 

 

Η Επεξήγηση του Φαινομένου στην Αγορά Συναλλάγματος

Σε αγορές που χαρακτηρίζονται από υψηλή ρευστότητα και χαμηλές διακυμάνσεις, η μόχλευση κεφαλαίου βρίσκει ευρεία χρήση. Μια τέτοια αγορά είναι και η αγορά συναλλάγματος. Με τη χρήση μόχλευσης, οι κερδοσκόποι μπορούν να ανοίξουν τεράστιες θέσεις στην αγορά συναλλάγματος, εκμεταλλευόμενοι το μικρό κόστος των συναλλαγών. Το ιδιαίτερα μικρό κόστος των συναλλαγών της παγκόσμιας αγοράς νομισμάτων προκύπτει εξαιτίας των χαμηλών προμηθειών (transaction fees), αλλά και της μικρής απόστασης μεταξύ των κοντινότερων αγοραστών/πωλητών (spread).

Όμως η χρήση υψηλής μόχλευσης πρακτικά σημαίνει ότι οι κερδοσκόποι τείνουν να αποδέχονται τεράστια επίπεδα κινδύνου στο χαρτοφυλάκιο τους. Παράλληλα, η χρήση μόχλευσης υπαγορεύει την ενσωμάτωση μιας εντολής stop-loss. Δηλαδή ενός επιπέδου τιμής που μια επενδυτική θέση σταματά να χάνει. Αυτό συμβαίνει καθώς ένα αρχικό κεφάλαιο χίλια ευρώ μπορεί να υποστηρίξει μια ζημιά έως χίλια ευρώ, και όχι παραπάνω. Άρα, στην περίπτωση που οι ζημιές μιας κερδοσκοπικής θέσης υπερβαίνουν τα χίλια ευρώ, η θέση κλείνει αυτόματα. Συνεπώς, κάθε φορά που οι κερδοσκόποι ανοίγουν μια μοχλευμένη θέση σε μια αγορά, είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιήσουν και μία εντολή stop-loss.

Παράδειγμα:

Ένας κερδοσκόπος ανοίγει μία θέση σε μια αξία που η τιμή της είναι 1,0 ευρώ, χρησιμοποιώντας μόχλευση 5:1
Έχει στον λογαριασμό του διαθέσιμα 1.000 ευρώ, άρα με τη χρήση μόχλευσης 5:1, αγοράζει μετοχές συνολικής αξίας 5.000 ευρώ (1.000x5)
Ο κερδοσκόπος μπορεί να καλύψει μια χασούρα 1.000 ευρώ, άρα μπορεί να καλύψει 0,2 ευρώ χασούρα ανά μετοχή. Καθώς 5.000 ευρώ αξίας μετοχές επί 0,2 ευρώ χασούρα μας κάνει ακριβώς τα 1.000 ευρώ που έχει ο κερδοσκόπος στον λογαριασμό του (5.000x0,2=1.000)
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η τιμή stop-loss της θέσης ενεργοποιείται στα 0,8 ευρώ, και κάτω από τα 0,8 ευρώ, η θέση θα κλείσει αυτόματα και ο κερδοσκόπος θα χάσει τα χρήματα του (1,0-0,2=0,8)

 

Συμπεράσματα

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, εάν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου κινηθεί αντίθετα από τις προσδοκίες ενός κερδοσκόπου, τότε σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο η εντολή stop-loss ενεργοποιείται αυτόματα και ο κερδοσκόπος χάνει τα χρήματα που έχει δεσμεύσει. Εδώ, αξίζει να σημειωθεί ότι οι μικροεπενδυτές τείνουν να λειτουργούν ως κοπάδι, και να ανοίγουν παρόμοιες θέσεις στην αγορά. Όταν λοιπόν πολλοί μικροί κερδοσκόποι έχουν ανοίξει μαζικά τις ίδιες θέσεις στην αγορά παραγώγων, και η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου κινηθεί αντίθετα από τις προσδοκίες τους, τότε όλες οι εντολές stop-loss ενεργοποιούνται αυτόματα, και χάνουν όλοι ταυτόχρονα τα χρήματα τους. Σε αυτό το ακραία κερδοσκοπικό περιβάλλον, η μέθοδος του ‘stop-hunting’ έχει εξελιχθεί σε μια κοινή πρακτική στις διεθνείς αγορές.

  • Το 2019, πέντε μεγάλες επενδυτικές τράπεζες κατέβαλαν πρόστιμα 1,07 δις ευρώ στην ΕΕ εξαιτίας πρακτικών χειραγώγησης στην αγορά συναλλάγματος. Η έρευνα της ΕΕ διαπίστωσε ότι αρκετά στελέχη των τραπεζών αντάλλασσαν ευαίσθητες πληροφορίες, αλλά και περιστασιακά συντόνιζαν τις στρατηγικές συναλλαγών τους.


Πηγή: Tο βιβλίο μου «Μία Παρτίδα Σκάκι στις Διεθνείς Αγορές», » βρείτε το εδώ (.PDF)

 

 

Γιώργος Πρωτονοτάριος για το FxStreet.gr

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του FxStreet.gr.