Τι σημαίνει Σταθερό και Μεταβλητό Κόστος

Σταθερό και Μεταβλητό Κόστος

Το συνολικό κόστος μίας επιχείρησης κατανέμεται πάντα σε δύο κατηγορίες, στο σταθερό και στο μεταβλητο κόστος.

Σταθερό και Μεταβλητό Κόστος

  • Ορισμός: Σταθερό Κόστος
  • Μετάφραση στα Αγγλικά: Fixed Cost

Αποτελεί τo κόστος μιας επιχείρησης που δεν μεταβάλλεται καθώς μεταβάλλεται το επίπεδο της παραγωγής της (π.χ. το ενοίκιο ενός εργοστασίου ή το κόστος ασφάλισης). Το σταθερό μαζί με το μεταβλητό κόστος σχηματίζουν το συνολικό κόστος μια επιχείρησης.

 

  • Ορισμός: Μεταβλητό Κόστος
  • Μετάφραση στα Αγγλικά: Variable Cost

Αποτελεί τo κόστος μιας επιχείρησης που μεταβάλλεται καθώς μεταβάλλεται το επίπεδο της παραγωγής της (π.χ. το κόστος αγοράς πρώτων υλών). Το μεταβλητό κόστος μαζί με το σταθερό κόστος σχηματίζουν το συνολικό κόστος μιας επιχείρησης. Κλάδοι που εμφανίζουν υψηλό μεταβλητό κόστος έναντι του συνολικού δεν αφήνουν πολλά περιθώρια για συνέργιες και οικονομίες κλίμακας.

 

 

Συνολικό Κόστος

□ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ = ΣΤΑΘΕΡΟ + ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ

Κλάδοι της οικονομίας που εμφανίζουν -μεγάλο ποσοστό σταθερού κόστους επί του συνολικού κόστους- έχουν περιθώρια για την επίτευξη συνεργιών και οικονομιών κλίμακας. Το ‘μοίρασμα’ του Σταθερού Κόστους σε πολλές μονάδες προϊόντος και η κατά συνέπεια εξοικονόμηση κόστους βάσει της κλίμακας της παραγωγής αποτελούν το κλειδί πίσω από την παγκοσμιοποίηση της οικονομίας όπως την βιώνουμε σήμερα.

 

 

FxStreet.gr

Απαγορεύεται η ολική αναδημοσίευση, ή μερική αντιγραφή κειμένων και γενικότερα πληροφοριών που περιέχονται στις σελίδες του FxStreet.gr.